Postani član

Zakaj postati član LAS loškega pogorja?

Kot član Lokalne akcijske skupine loškega pogorja pridobite veliko. V današnjem času je informacija tista, ki je najbolj pomembna pri pridobivanju finančnih sredstev. Kako hitro se določene stvari odvijejo in kdo ima možnosti odločati, kje, kako in na kakšen način bodo sredstva namenjena lokalnemu razvoju porabljena je za prebivalce ključnega pomena.

Članstvo v LAS loškega pogorja je brezplačno. Kot član LAS loškega pogorja boste na sejah Skupščine LAS, najvišjega organa LAS:

  • uresničevali svoje interese, ki so povezani s cilji LAS loškega pogorja;
  • sodelovali pri oblikovanju strategije lokalnega razvoja ;
  • bili prvi obveščeni o javnih pozivih in poslovanjem pisarne LAS loškega pogorja;
  • imeli pregled nad finančnimi vložki, ki preko evropskih skladov prihajajo v škofjeloško območje;
  • potegovali za imenovanja v druge organe LAS oziroma odločali o imenovanjih v organe LAS;
  • imeli pregled nad delovanjem pisarne LAS loškega pogorja;
  • spremljali projekte, predlagali projekte in partnerje.

Dokumenti

Pristopna izjava