Postani član

Kot član Lokalne akcijske skupine loškega pogorja boste lahko soustvarjali lokalno okolje skupaj s partnerji, ki so polni idej in motivirani, da jih uresničijo.

V današnjem času je informacija tista, ki je najbolj pomembna pri oblikovanju lokalnega razvoja in pridobivanju finančnih sredstev. Z včlanitvijo v LAS loškega pogorja, boste na tekočem z najnovejšimi informacijami na področju novih razpisov Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Članstvo v LAS loškega pogorja je brezplačno. Kot član LAS loškega pogorja boste na sejah Skupščine LAS, najvišjega organa LAS:

  • soodločali o razvoju območja;

  • uresničevali svoje interese, ki so povezani s cilji LAS loškega pogorja;

  • sodelovali pri oblikovanju strategije lokalnega razvoja;

  • predlagali inovativne projekte za razvoj in napredek območja;

  • sklepali partnerstva;

  • bili prvi obveščeni o javnih pozivih in poslovanjem pisarne LAS loškega pogorja;

  • imeli pregled nad finančnimi vložki, ki preko evropskih skladov prihajajo v škofjeloško območje;

  • potegovali za imenovanja v druge organe LAS oziroma odločali o imenovanjih v organe LAS;

  • spremljali projekte, predlagali projekte in partnerje.

Vse zainteresirane lepo vabimo, da se nam pridružijo in skupaj z nami soustvarjajo zgodbe prihodnosti!

 

Dokumenti

Pristopna izjava