Lokalna hrana v šole

Partnerji v projektu: Kmetijski gozdarski zavod Kranj; P-ino, inovacije in razvoj podeželja, d.o.o. in Razvojna agencija Sora d.o.o.

Vrednost celotnega projekta: 83.729,77 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD : 68.086,22 EUR

Trajanje projekta: 1. oktober 2017 – 31. oktober 2018

Cilj

Cilj projekta je povečanje lokalne prehranske samooskrbe s povečanje lokalne pridelane, predelave in potrošnje lokalno pridelane hrane v lokalnem okolju.

Povzetek

Projekt Lokalna hrana v šole je bil odobren v okviru 1. javnega poziva, ki ga je LAS loškega pogorja objavil konec leta 2016. Projekt spodbuja prehransko samooskrbo, s povečanjem lokalne pridelave, predelave in potrošnje lokalno pridelane hrane. S spodbujanjem lokalnih pridelovalcev in predelovalcev k večji tržni pridelavi, k povezovanju za doseganje večjih količin ter usklajevanju lokalne ponudbe in povpraševanja osnovnih šol po hrani, bomo prispevali k večanju konkurenčnosti lokalnih proizvajalcev, k večanju lokalnega prehranskega trga ter k večji dostopnosti lokalne hrane za lokalno prebivalstvo. S povezovanjem lokalnih ponudnikov bomo poskušali zagotoviti večje količine in večjo pestrost ponudbe lokalne hrane ter tako povečati možnosti oskrbovanja tudi večjih porabnikov hrane, kot so javni zavodi, osnovne šole na škofjeloškem.

Aktivnosti

Faza 1 traja od 1. oktober 2017 do 1. marec 2018:

razvoj uravnoteženih lokalnih šolskih obrokov;

usklajevanje in povezovanje ponudbe in povpraševanja po lokalnih živilih;

promocija projekta.

Faza 2  traja od 1. februar 2018 do 31. oktober 2018:

strokovna podpora za povečanje lokalne pridelave, predelave in priprave živil za prevzem;

vzpostavitev sistema trajnostnega oskrbovanja šol z lokalnimi živili;

osveščanje različnih ciljnih skupin;

promocija projekta.

Rezultati

Povečano prehranjevanje otrok z lokalno hrano v osnovnih šolah.

Večja osveščenost učencev, staršev, šolskega osebja, širše javnosti o prednostih lokalno pridelane hrane.

Večji lokalni trg za lokalno pridelano hrano.

Vzpostavitev kratkih oskrbovalnih verig.

Kontakti

Razvojna agencija Sora, T: 04 50 60 222; e-naslov: info@ra-sora.si

P-ino, inovacije in razvoj podeželja, T: 040 886 394; e-naslov: info@p-ino.si

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, T: 04 28 04 616; e-naslov: lidija.snut@kr.kgzs.si

LAS loškega pogorja, T: 04 51 20 131; e-naslov: info@las-pogorje.si

 

 

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS loškega pogorja. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja