Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje.

O nas

DOBRODOŠLI NA SPLETNIH STRANEH LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE LOŠKEGA POGORJA

Lokalna akcijska skupina loškega pogorja (LAS loškega pogorja) je partnerstvo sestavljeno iz predstavnikov civilne družbe, gospodarskega in javnega sektorja. Vsi člani skrbijo za inovativen in holističen pristop k razvojni strategiji škofjeloškega območja.

LAS loškega pogorja je za programsko obdobje 2014–2020 pripravila Strategijo lokalnega razvoja, s čimer je pridobila pravico do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)  in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), tako imenovana sredstva CLLD (Community Lead Local Development) oziroma sredstva Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

LAS loškega pogorja razpisuje dodeljena sredstva na javnih pozivih, preko katerih se projekti iz lokalnega območja lahko prijavijo za sofinanciranje. Pisarna LAS loškega pogorja skrbi za nemoteno delovanje skupine, uresničevanje ciljev in transparentno deluje po navodilih Skupščine LAS loškega pogorja. Preko pisarne LAS loškega pogorja se organizirajo tudi različne delavnice, posveti in strokovne ekskurzije.

Aktualno

Trenutno ni aktualnih dogodkov.

Postani član LAS

Članstvo v LAS loškega pogorja za programsko obdobje 2014 – 2020 je odprto in se lahko skozi celotno programsko obdobje vključijo novi člani. Kot član LAS loškega pogorja boste sodelovati z motiviranimi partnerji pri uresničevanju inovativnih idej in soustvarjali nove zgodbe razvoja.

TE ZANIMA VEČ O LOKALNEM RAZVOJU

  • se želiš udeležili delavnic in izobraževanj
  • se želiš pravočasno prijaviti na javne pozive
  • želiš spremljati trende trajnostnega razvoja