Dobre prakse v južni Italiji

Konec oktobra je Društvo za razvoj slovenskega podeželja organiziral strokovno ekskurzijo na jug italijanskega škornja, v območje Lokalne akcijske skupine Capo Santa Maria di Leuca. Skupaj s 17 slovenskimi LASi se je ekskurzije udeležil tudi LAS loškega pogorja.

LAS Capo Santa Maria di Leuca ima dolgo tradicijo. Oblikoval se leta 1991 in je bil vključen v vsa programska obdobja, tako, da ima kar nekaj izkušenj. Namen obiska je bil tako spoznati način delovanja  LASa  v Italiji, videti primere dobrih praks ter dobiti ideje za projekte doma.

LAS Capo Santa Maria di Leuca pokriva gospodarsko bolj šibko območje 100 občin. Vsaka občina se ob začetku programskega obdobja odloči ali želi biti vključena v razvoje strategije ali ne. Tako se LAS vsako programsko obdobje osredotoči na manjša območja. Od ustanovitve se je število od 8 ustanovnih članov povečalo, in danes šteje 118 članov.

Filozofija ki ji sledijo je povezovanje glavnih akterjev v regiji, da med seboj sodelujejo in delujejo kot ena povezana celota po področjih.

Razvojna strategija vključuje 3 glavna področja razvoja: turizem, kmetijstvo in obrt. Zavedajo se, da posamezne točke niso dovolj, da bi se razvile v turistične atrakcije, zato želijo nastopati na trgu skupaj kot ena celovita turistična destinacija. S projekti povezujejo kmetijstvo in obrti s turizmom.

Ogledali smo si številne primere tako s področja turizma, rokodelstva, pridelave hrane in migracij. Lastniki Agro turizmov so uspešno poleg kmetijske dejavnosti uvedli tudi dopolnilno aktivnost, ki jim daje dodano vrednost. Vsaka od kmetij je svoje prednosti znala izkoristiti na prav način in razviti produkt, ki ga lahko trži. Največ med njimi je takih, ki nudijo prenočišča in gostinske storitve.

Rokodelska delavnica in Tricase Arte Ceramica Branca, kjer izdelujejo in prodajajo različne keramične izdelke. V delavnici so stalno prisotni mojstri, ki  izdelujejo nove izdelke ali izvajajo izobraževanja. Včasih pa gostijo tudi večje skupine in jim predstavijo  in razkažejo svoje prostore. Delavnica Arte Ceramica Branca je bila vzpostavljena preko programa LEADER. Njen cilj je ohraniti rokodelsko znanje in za regijo značilne poslikave. S projektom jim je uspelo vzpostaviti samostojno delavnico, ki se financira s prodajo izdelkov ter izobraževanji.

Gianferrante Agritourism Farm je primer kako se je stara utrdba prelevila v manjši hotel s kapaciteto za 28 nočitev. Na kmetiji ponujajo tudi aktivnosti kot so priprava testenin, delo na vrtu ali z domačimi živalmi. Vzpostavili so sistem prečiščevanja odpadnih voda in osveščajo tudi glede odnosa do okolja. S sistemom za čiščenje odpadnih voda zagotavljajo, da voda večkrat zaokroži po posestvu in se izrabi v maksimalni meri.

Del nastanitev Terra di Leuca Farmhouse je v prenovljenem župnišču, ki je  postal dodatna dejavnost poleg pridelovanja oljčnega olja. Stavba, ki je zgodovinskega pomena je tako dobila novo namembnost in »živi dalje«. Hkrati pa njena uporaba pomeni tudi stalno obnavljanje in vzdrževanje. Kulturna dediščina je del turistične ponudbe kraja in doprinaša k razvoju območja. Tu velja omeniti tudi sedež LASa Capo Santa Maria di Leuca, ki se prav tako nahaja v stari obnovljeni zgradbi v središču starega mestnega jedra Tricase. Zgradbo so obnovili, ohranili njeno bistvo in izgled  ter ji dali novo uporabo.

Sante Le Muse Tourist farm je zgodba mlade domačinke, ki se je po šolanju v Rimu odločila za vrnitev domov in začela razvijati potenciale svojega kraja. Na njeni kmetiji lahko najdemo marsikaj od pujskov, želv do njiv, kjer gojijo različno zelenjavo. Kmetija ponuja kreativno izražanje, saj stene stavb krasijo lepe poslikave različnih obiskovalcev, ki so na kmetiji preživeli dalj časa. V sadovnjaku lahko najdemo zelenico s knjižnico, izvajajo pa se tudi delavnice za otroke.

Essentia del Salento je znamka Emanuela De Gaetanija, ki je najprej gostom v svoji restavraciji ponujal domače likerje. Povpraševanje ga je spodbudijo k registraciji dejavnosti in povečanju proizvodnje. Danes svoje produkte izvaža v različne države po Evropi. Njegova ponudba pa poleg izdelkov in gostinskih storitev vključuje tudi prenočišča. Pri predelavi sadja stremijo k polni izrabi in čim manj odpadkom, zato ponudba obsega tudi različne marmelade.

LAS Capo Santa Maria di Leuca predvsem manjše investicije združuje v zaključene enote, ki tako na območju pustijo svoj pečat. Osredotočili so se na omenjena tri področja in v tej smeri nadaljujejo svoj razvoj.

Zelo veliko namenijo tudi sami promociji. Na povezavi je dostopen promocijski video območja LASa.  Prihod obiska iz Slovenije so napovedali celo na svoji spletni strani in ostalih socialnih omrežjih. Sprejeli so nas predsednik LASa mag. Rinaldo Rizzo in direktor LASa dr. Giosue Olla Atzeni. Srečanje je bilo tudi medijsko podprto s strani lokalne televizije, posnetek si lahko ogledate na povezavi, kjer je Goran Šolster podal izjavo kot predstavnik Društva za razvoj slovenskega podeželja.

LASu Capo Santa Maria di Leuca je predvsem uspelo povezati upravičence v projektih, pridobiti podporo lokalnih oblasti in ustvariti pripadnost do samih projektov in razvoja območja. Na nek način so tudi sami priznali, da so čez dolga leta sodelovanja postali že družina.