Uspešno pridobljena 2 projekta sodelovanja

Lokalna akcijska skupina LAS loškega pogorja, ki deluje pri Razvojni agenciji Sora, je na 4. javnem razpisu Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pridobila dodatnih 186.827 eurov sredstev za izvedbo dveh projektov na temo čevljarstva in kolesarstva na celotnem Škofjeloškem območju.

V  februarju 2019 se bili znani rezultati 4. javnega razpisa Agencije za kmetijske trge za razvoj podeželja. Od vseh prijavljenih projektnih idej so bili na  javnem razpisu na nivoju celotne Slovenije odobreni le 4 projekti sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami, od tega sta med njimi tudi 2 projekta, ki jih je s partnerji prijavila Lokalna akcijska skupina loškega pogorja.  Škofjeloško območje je tako pridobilo 186.827 eurov dodatnih sredstev za izvedbo projektov Domače in umetnostne obrti- dediščina in sodobnost ter E-nostavno na kolo. Oba projekta se bosta začela izvajati med marcem in aprilom letos, zaključila pa  konec leta 2020. Gre za odličen rezultat dobro pripravljene projektne dokumentacije in nagrada za vse partnerje pri snovanju ideje in oblikovanju projektnih vlog.

Žiri v novih čeveljcih

Čevljarska razstava v Muzeju Žiri; Foto: Klemen Razinger

Z aprilom se bo v Žireh začela odvijati nova  čevljarska zgodba. Kraj z bogato obrtniško tradicijo, kjer so v začetku 20. stoletja številni mojstri  izdelovali čevlje, in kjer se je kasneje ustanovila tovarna čevljev. Danes čevljarsko tradicijo in identiteto kraja med drugimi predstavljajta podjetje Alpina in čevljarska delavnica AK Alojz Karner.

Partnerji z območja LAS loškega pogorja, Aleš Kacin, Občina Žiri in Razvojna agencija Sora so pridobili 99.955 eurov sredstev za izvedbo projekta Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost. S projektom se bodo stkale zgodbe med podjetjem Alpina in delavnico AK Alojz Karner. Izmenjala se bodo znanja med tradicionalnim in industrijskim načinom izdelave obutve. Vzpostavil se bo predstavitveni prostor o razvoju čevljarstva skozi čas in pomen za kraj ter oblikoval turistični program z značilno čevljarsko malico. Delavnica AK Alojz Karner bo razvijala tradicionalno izdelavo obutve iz naravnih materialov temelječem na dediščini izdelovanja obutve ter uvajala nova spoznanja o anatomiji človeške noge in sodobnega oblikovanja  obutve. Znanja o čevljarski obrti na Žirovskem bodo tudi ustrezno dokumentirana. S projektom Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost se nadgrajuje turistični potencial ter ohranja dediščina čevljarstva v Žireh in v širšem Škofjeloškem prostoru.

Foto: Sandi Bertoncelj

Kolesarska pot po Gorenjskem

Število kolesarjev se iz leta v leto povečuje, vse več posameznikov si tako predstavlja preživljanje svojega prostega časa. Potrebe po enotni označitvi kolesarskih prog so bile  že prepoznane, vendar pa postavljena infrastruktura pušča prostor za nadgraditev in ureditev poti, ki so kolesarjem prijazne. Občine Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Žiri ter Razvojna agencija Sora so s projektom E‑nostavno na kolo pridobila 86.800 eurov sredstev za ureditev kolesarskih poti s kolesarju pomembnimi storitvami. Pomemben del projekta  je ozaveščanje in spodbujanje  ljudi k večji uporabi kolesa tako v rekreativne namene kot vsakdanjega prevoznega sredstva do delovnega mesta.

Na kolesarskih poteh se bodo postavila postajališča s stojali za kolesa, servisnimi stebrički, e-polnilnico za električna kolesa in počivališča z mizami in klopmi. Projekt predvideva tudi nabavo e-koles. V skladu s potrebami kolesarja se bo prilagodila ostala turistična ponudba, prepoznale se bodo lokacije in ponudniki, ki bodo svojo ponudbo prilagodili potrebam in zahtevam kolesarjev. Celotno omrežje kolesarskih poti, skupaj s počivališči in ponudniki, pa bo zbrano v elektronskem zemljevidu. Z ureditvijo in opremljanjem že obstoječih kolesarskih poti bo projekt pripomogel k vzpostavitvi turistične ponudbe, k promociji kolesarstva in trajnostne mobilnosti ter  promociji Škofjeloškega  območja kot kolesarske destinacije.