Zbor članov Društva za razvoj slovenskega podeželja

15. redni zbor članov Društva za razvoj slovenskega podeželja se je letos odvijal v Škofji Loki. LAS loškega pogorja je pomagal pri organizaciji zbora ter skupaj z društvom financiral izvedbo.

Društvo za razvoj slovenskega podeželja vsako leto organizira redni zbor članov, letošnji že 15. po vrsti je potekal v Škofji Loki in LAS ga je pomagal organizirat ter delno sofinanciral. V začetku je zbrane pozdravila tudi predsednica LAS loškega pogorja Ivica Rant, jim zaželela dobrodošlico in uspešno delo še naprej. Poudarila pa je tudi to da se je Društvo za razvoj slovenskega podeželja oblikovalo prav v Škofji Loki.

Člani so na rednem zboru obravnavali poročilo in delo v letu 2018 ter prihajajoče aktivnosti v 2019, dotaknili pa so se tudi problematike črpanja sredstev za CLLD projekte. V nadaljevanju dneva je sledi posvet Lokalnih akcijskih skupin, kjer so najprej predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predstavili nekaj aktualnih novosti in dogodkov, ki se bodo izvedli v letošnjem letu ter problematiko označevanja projektov.

Člane pa smo za konec popeljali še na ogled Rokodelskega centra DUO in Kreativnega centra Kreativnice.

Obisk partnerjev projekta InnoVET

LAS loškega pogorja se je predstavil partnerjem Regionalne razvojne agencije BSC Kranj, ki sodelujejo v projektu InnoVET. Predstavniki različnih institucij so nas obiskali v okviru 3-dnevnega gostovanja v Sloveniji, kjer so določen del časa namenili tudi ogledom dobrih praks. Z veseljem smo se odzvali povabilu in jih sprejeli tudi na našem območju.

V sredo 20. marca je Regionalna razvojna agencija BSC Kranj pripeljala svoje projektne partnerje iz projekta InnoVET na ogled loškega območja in ogleda dobrih praks. Obisk je bil v okviru njihovega delovnega obiska v Sloveniji, kjer so med drugim obiskali še Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Bled in Hotel Astoria, Biotehniški center Naklo, Coworking center Kovačnica, Šolski center Škofja Loka ter Rokodelski center DUO in Kreativnice v Škofji Loki.

Na začetku srečanja jim je direktor Razvojne agencije Sora, mag. Jurij Bernik predstavil agencijo in delovanje ter katera področja delujejo pod njenim okriljem. V nadaljevanju se jim je predstavila tudi pisarna LAS še posebno projekti, ki so izbrani na javnih pozivih LAS ter projekti sodelovanja. Gosti so izkazali zanimanje za izvedba samih javnih pozivov ter še posebno kdo se prijavlja in na kakšen način se projekti oblikujejo. Pri vsebini samih projektov pa so bili presenečeni koliko različnih projektov izvajamo ter tudi vsebina samih projektov. 

Na koncu se je izkazalo, da bi lahko srečanje bilo daljše. Skupina je bila zanimiva prihajali so iz različnih evropskih držav ter različnih institucij, iz Francije so bili predstavniki Union Nationale des Maisons Familiales Rurales d’Education et d’Orientation,  Federation des MFR et IREO de la Reunion, Sol et Civilisation in IFOCAP, iz Belgije predstavniki Office Francophone de la Formation en Alternance,  iz Islandije predstavniki Verkmenntaskolinn a Akureyri, med njimi pa so bili tudi predstavniki Lokalne akcijske skupine Napoca Porolissum iz Romunije.

Za konec so si ogledali še Rokodelski center DUO in Kreativni center Kreativnice, kjer jim je Petra Plestenjak najprej prikazala izdelavo modela za škofjeloški kruhek, nato pa so imeli delavnico izdelave malega kruhka.

 

Obisk Lokalne akcijske skupine iz Romunije

Dobre prakse LAS loškega pogorja so vzbudile zanimanje LAS v Romuniji, ki so nekaj dni posvetili spoznavanju projektov in značilnosti našega območja z željo po morebitnem sodelovanju.

LAS loškega pogorja je med 11. in 14. marcem 2019 gostila LAS Tara Gugulanilor iz zahodne Romunije. Obisk smo začeli s spoznavanjem njihovega in našega delovanja, delitvijo izkušenj ter podobnosti in razlik v delovanju lokalnih akcijskih skupin. Za LAS Tara Gugulanilorje to prvo programsko obdobje, financirajo pa se le iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Sprejeli smo jih v pisarni LAS loškega pogorja, kjer so se srečali s predsednico Ivico Rant in direktorjem Razvojne agencije Sora, mag. Jurijem Bernikom. V kratkem posvetu, ki je sledil so spoznali delovanje LAS loškega pogorja in projekte, ki se izvajajo v programskem obdobju 2014-2020 in tudi dobre prakse, ki so se izvedle v preteklosti na katerih se zgodbe gradijo naprej. Predstavniki romunskega LASa so nas seznanili z sistemom LASov v Romuniji in na kakšen način delujejo njihovi projekti. Pri njih razpisujejo javne pozive posebej za javni in zasebni sektor ter imajo več manjših projektov. Projekti sodelovanja pa so se pri njih ravno začeli in trenutno so v 1. fazi, saj imajo dvo-fazne prijave projektov sodelovanja.

V kratkem času so si ogledali rokodelsko dejavnost v Škofji Loki, Domače kotičke v zadružni trgovini na Trati, projekt sodelovanja Med-O-Vita pri čebelarskem domu v Brodeh ter 2 primera dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Možnosti so odprte za delitev izkušenj in idej. Romunija je še ohranila veliko rokodelskega znanja, ki med ljudmi živi, prav tako pa je kmetijstvo na območju LASa še zelo tradicionalno. Odšli so zadovoljni z novimi idejami za svoje območje in morebitne skupne projekte.

Predstavitev projekta v Državnem svetu

Uspešen projekt Lokalna hrana v šole se je predstavil svetnikom v Državnem svetu kot dober primer na kakšen način se lokalno pridelana hrana vključuje v javne institucije.

V ponedeljek, 11. marca 2019 je v Državnem svetu potekal posvet z naslovom ‘Ekološko + lokalno = idealno, kjer se je podrobneje pogledalo načine kako lokalna ekološka hrana lahko pride na jedilnike vrtcev, šol in bolnišnic. Na posvetu so se iskali predlogi in rešitve, ki bi vodili k povečanju lokalne, ekološke proizvodnje ter tudi spodbujali povpraševanje in zalaganje še posebno javnih zavodov z lokalno pridelano hrano.

Projekt Lokalna hrana v šole je bil izbran kot primer dobre prakse, saj so partnerji v projektu povezovali ponudnike lokalno pridelane hrane s šolami in na ta način stremeli k povečanju lokalne proizvodnje z uvajanjem šolskih malic iz lokalne hrane. V  Državnem svetu sta projekt predstavila direktor Razvojne agencije Sora mag. Jurij Bernik in dr. Janez Benedičič iz podjetja P-ino, inovacije in razvoj podeželja.

V okviru projekta Lokalna hrana v šole so se oblikovale kratke oskrbovalne verige, ki so direktno povezale šole z lokalnimi ponudniki. Skupaj s kuharskim mojstrom Urošem Štefelinom so se oblikovale šolske malice, ki so zadostile tako kvaliteti kot tudi cenovnim okvirom. 11 Osnovnih šol oziroma podružničnih šol je sodelovalo pri izvedbi pilotnih šolskih malic.

Odziv na projekt in aktivnosti je bil pozitiven in v tem duhu upamo, da se bo vzpostavljeno sodelovanje med šolami in lokalnimi ponudniki nadaljevalo tudi po končanem projektu.