Kultura in energetska učinkovitost na Avstrijskem Koroškem

LAS loškega pogorja je organiziral ogled dobrih praks na Avstrijskem Koroškem. Udeleženci so se sprehodili skozi Gmünd, mesto kulture, poslušali strategijo občine Beljak pri zagotavljanju trajnostnega razvoja ter spoznali projekt ponovne vzpostavitve mokrišča ob Osojskem jezeru.

Kultura in okolje sta bili temi letošnje ekskurzije, ki jo je 28. maja organiziral LAS loškega pogorja.  Na ekskurziji nas je spremljal dr. Štefan Merkač, ki je tekom ogledov tudi prevajal iz nemščine v angleščino.

Energetska učinkovitost občine Beljak

V Občini Beljak nas je sprejela Ursula Lackner, ki je na občini zadolžena za spremljanje in uresničevanje strategije trajnostnega razvoja. Predstavila nam je ključna področja,kjer se občina trudi izboljšati svojo energetsko učinkovitost za čim višjo uvrstitev na lestvici e5. Na lestvici se med seboj primerjajo energetsko najbolj učinkovite občine v Avstriji in tudi celotni Evropi. Ključnega pomena za napredek je postavitev premišljene strategije trajnostnega razvoja z ustreznimi ukrepi. Z ukrepi se zagotavlja uresničitev strategije, ki ostaja nespremenjena. Pomembno pa je tudi, da si za njeno uresničevanje nekdo prizadeva in povezuje akterje v prostoru. Ukrepi se med seboj dopolnjujejo in njihovi rezultati vplivajo drug na drugega, poleg tega pa niso takoj vidni, zato je potreben čas in vztrajnost.

Gmünd – mesto kulture

V Gmündu nas je sprejelo društvo, ki skrbi za kulturni razvoj tega srednjeveškega mesta. Najprej smo se sprehodili skozi mesto in obiskali galerije, da smo dobili občutek, kaj mesto ponuja in kakšna je izkušnja posameznika, ki pride v Gmünd na dogodek ali spoznavanje kulture. V mestu se nahajajo številne galerije, odprte delavnice in ateljeji ter skupaj s številnimi dogodki, ki se odvijajo tekom poletja, ponujajo obiskovalcem številne možnosti za kulturno udejstvovanje. Po ogledu je sledila predstavitev projekta preoblikovanja mesta v kulturno destinacijo. Mesto danes gosti preko 200.000 obiskovalcev medtem, ko šteje le dobrih pet tisoč prebivalcev. Skupaj z vsemi dogodki na leto ustvarijo preko 4 milijone dohodka. Z nudenjem ustreznih nastanitev, ateljejev in drugih prostorov ter poslušanjem želja je Gmünd postal privlačen za umetnike, ki prihajajo ustvarjat in razstavljat. 

Obisk v Gmündu smo zaključili s kosilom v gradu Alte Burg, kjer se prav tako postavljajo umetniške razstave, odigrajo gledališke predstave, kabareti in odvijajo literarni in drugi umetniški dogodki.

Naravo-varstveni projekt mokrišče 

Na poti proti Sloveniji smo se ustavili še ob Osojskem jezeru. Peter Krameter  nam je predstavil projekt ureditve mokrišča Bleistätter Moor. Nekdanje mokrišče so izsušili za namene kmetijstva sedaj pa to območje nazaj poplavljajo. Gre za edinstven tovrsten naravovarstveni projekt v Avstriji in pa verjetno tudi širše. Projekt je že zaključen, vendar je mokrišče  potrebno vzdrževati in spremljati. Predvsem je potrebno spremljati nivo podtalnice, ki bi lahko poplavila širše območje, kar pa predstavlja nevarnost sosednjim kmetijskim površinam in naselju ob mokrišču. V ta namen so postavili protipoplavne pregrade in črpalke, ki ob dvigu nivoja podtalnice črpajo vodo nazaj v mokrišče.

Veliko novega smo slišali predvsem spoznali izkušnje projektov in različne načine, s katerimi so se ideje uresničile. Upamo le, da se bo kakšna zgodba ujela tudi v našem okolju.