LAS loškega pogorja uspešen na 5. javnem razpisu za projekte sodelovanja LAS

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v imelo od decembra 2019 do februarja 2020 odprt 5. javni razpis za podukrep 19.3. »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«. LAS loškega pogorja je na razpis kandidiral z dvema projektoma, odobren je bil en projekt.

Gre za projekt Roko – delci, kjer smo se povezali štirje slovenski LAS – i. Poleg nas še LAS s CILjem, LAS Dobro za nas ter LAS Obsotelje in Kozjansko. Znotraj škofjeloškega območja pa smo partnerji v projektu Razvojna agencija Sora, Loški muzej Škofja Loka in Območna obrtno – podjetniška zbornica Škofja Loka. Vsi štirje partnerji na loškem smo tako uspešno pridobil 90.006,14 EUR nepovratnih evropskih sredstev za razvoj nesnovne kulturne dediščine, s posebnim ozirom na obuditev, nadgradnjo, dokumentiranje in prenos tradicionalnih rokodelskih znanj s poudarkom na pletarstvu in obdelavi volne. Projekt se bo pričel izvajati v drugi polovici leta 2020 in se bo zaključil v začetku leta 2023.

Skupno je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na nacionalnem nivoju odbil 37 vlog, kar pomeni 9 operacij sodelovanja v vrednosti dobre 3 milijone evrov.