Postani član

Kot član Lokalne akcijske skupine loškega pogorja boste lahko skupaj z motiviranimi partnerji uresničevali ideje in s tem soustvarjali lokalno okolje.

V današnjem času je informacija tista, ki je najbolj pomembna pri oblikovanju lokalnega razvoja in pridobivanju finančnih sredstev. Z včlanitvijo v LAS loškega pogorja, boste na tekočem z najnovejšimi informacijami na področju novih razpisov Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Članstvo v LAS loškega pogorja je brezplačno.
Kot član LAS loškega pogorja boste na sejah Skupščine LAS, najvišjega organa:

  • soodločali o razvoju območja;
  • uresničevali svoje interese, ki so povezani s cilji LAS loškega pogorja;
  • sodelovali pri oblikovanju Strategije lokalnega razvoja;
  • predlagali inovativne projekte za razvoj in napredek območja;
  • sklepali partnerstva;
  • bili prvi obveščeni o javnih pozivih in poslovanjem pisarne LAS loškega pogorja;
  • imeli pregled nad finančnimi vložki, ki preko evropskih skladov prihajajo v škofjeloško območje;
  • potegovali za imenovanja v druge organe LAS loškega pogorja oziroma soodločali o imenovanjih v organe;
  • spremljali projekte, predlagali projekte in partnerje.

 

Vse zainteresirane lepo vabimo, da se nam pridružijo in skupaj z nami soustvarjajo zgodbe prihodnosti!

Za včlanitev izpolnite pristopno izjavo in nam jo pošljite na naslov Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka.

Dokumenti

 

Pristopna izjava