Objava in predstavitev 7. Javnega poziva

Objavljen je 7. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020. Javni poziv bo odprt do 30. septembra 2020. Vsa razpisna dokumentacija je dostopna TUKAJ.

JAVNI POZIV JE ZAPRT

Predstavitev 7. Javnega poziva bo potekala v sredo, 2.9.2020 ob 16.00 v veliki sejni sobi Občine Škofja Loka na Upravni enoti, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka. Zaradi lažje organizacije in zagotavljanja ustrezne varnosti z namenom preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 Vas prosimo, da se na dogodek prijavite do 31.8.2020, in sicer na naslov info@las-pogorje.si. Na dogodku je z namenom preprečevanja širjenja okužbe potrebno upoštevati aktualna priporočila NIJZ.  VABILO

Za vse informacije pa se lahko obrnete na pisarno LAS.

Vabljeni k pripravi in prijavi projektnih idej!

 

REZULTATI 7. JAVNEGA POZIVA LAS

Na 7. javnem pozivu Las loškega pogorja je bilo potrjenih šest od osmih prijavljenih operacij:

  • Virtualna kreativnost (Razvojna agencija Sora d.o.o – vodilni partner, Zveza društev Karata – Karata film,  Biro Kalan, Matej Kalan s.p.),
  • Crngoro naokrog (Razvojna agencija Sora d.o.o – vodilni partner, JSKD, Območna izpostava Škofja Loka, Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka, Loški muzej Škofja Loka, Občina Škofja Loka, Župnija Stara Loka),
  • Jem lokalno, jem boljše (Razvojna agencija Sora d.o.o – vodilni partner, Kmetijsko gozdarska zadruga z.o. Škofja Loka, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, P-ino d.o.o.),
  • Vodni viri Škofjeloškega (Razvojna agencija Sora d.o.o – vodilni partner, Občina Žiri, Zveza društev Karata – Karata film),
  • Vseživljenjsko varovanje narave (Ljudska univerza Škofja Loka – vodilni partner, Drevsenica Zakotnik, Turistično društvo Žirovski vrh, Mizarstvo Simon Drlink),
  • Interaktivno in sodobno (Javni zavod Ratitovec – vodilni partner, Razvojna agencija Sora d.o.o., Občina Žiri, Muzejsko društvo Žiri).

 

Skupna vrednost zaprošenih sredstev znaša: 501.159,88 €