7. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020.

Datum zaključka: 30.9.2020. 

Status: ZAPRT

Razpisana sredstva:

  • ESRR: 70.000,00 €
  • EKSRP: 431.696,91 €

Dodatne informacije: vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure.

LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2

4220 Škofja Loka

Telefon: 04/51 20 132; 04/ 50 60 223; 040 769 523

E- naslov: info@las-pogorje.si

Dokumenti:

  • 7. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020 pdf
  • Pravilnik o merilih in postopku za izbor operacij LAS loškega pogorja pdf
  • Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 pdf
  • Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 pdf

 

Evropski kmetijski sklad:

  • Prijavnica za izbor operacij CLLD financiranih iz sredstev EKSRP na območju LAS loškega pogorja pdf doc
  • Priloga 7 in 8 k prijavnici EKSRP  xls

 

Evropski sklad za regionalni razvoj: