Poziv za nabor projektnih idej za 6. javni poziv

za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020

Datum zaključka: 17. maj 2019

Status: Odprt

 

Dodatne informacije:
vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure
LAS loškega pogorja
Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Telefon: 04/ 51 20 131
E-naslov: info@las-pogorje.si

Dokumenti

  • Povzetek Strategije lokalnega razvoja z razpoložljivimi sredstvi .xls
  • Obrazec za oddajo projektne ideje .doc