1. Javni poziv

za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020
V skladu z navodili Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je prišlo do popravka vsebine 1. javnega poziva LAS, prijavnega obrazca in navodil za izpolnjevanje stroškovnega načrta operacije.
Popravljena razpisna dokumentacija:

 • 1. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020
 • Prijavnica za izbor operacij CLLD financiranih iz sredstev ESRR na območju LAS loškega pogorja
 • Navodila za izpolnjevanje stroškovnega načrta operacije

Ostala razpisna dokumentacija 1. javnega poziva LAS je nespremenjena.
Datum zaključka: 7.11.2016 ob 12.00 uri

Status: Zaprt

Razpisana sredstva:

 • EKSRP: 70.000,00 €
 • ESRR: 70.000,00 €

Dodatne informacije:
LAS loškega pogorja
Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Telefon: 04/ 51 20 131
E-naslov: info@las-pogorje.si

Dokumenti

Popravljena razpisna dokumentacija

 • 1. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020 pdf
 • Prijavnica za izbor operacij CLLD financiranih iz sredstev ESRR na območju LAS loškega pogorja pdf doc
 • Navodila za izpolnjevanje stroškovnega načrta operacije pdf

Ostala razpisna dokumentacija

 • 1. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020 pdf
 • Prijavnica za izbor operacij CLLD financiranih iz sredstev EKSRP na območju LAS loškega pogorja pdf doc
 • Prijavnica za izbor operacij CLLD financiranih iz sredstev ESRR na območju LAS loškega pogorja pdf doc
 • Izjave partnerjev operacije (priložijo vsi partnerji) pdf doc
 • Izjave partnerja operacije glede enotnega podjetja in kumulaciji pomoči »de minimis« (priložijo vsi partnerji) pdf doc
 • Stroškovni načrt za operacije financirane iz sredstev EKSRP pdf xls
 • Stroškovni načrt za operacije financirane iz sredstev ESRR pdf xls
 • Navodila za izpolnjevanje stroškovnega načrta operacije doc
 • Pravilnik o merilih in postopku za izbor operacij LAS loškega pogorja pdf