3. Javni poziv

za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020

Datum zaključka: 31.7.2017 ob 12.00 uri

Status: Zaprt

Razpisana sredstva:

  • EKSRP: 77.577,84 €

  • ESRR: 140.000,00 €

Dodatne informacije:
LAS loškega pogorja
Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Telefon: 04/ 51 20 131
E-naslov: info@las-pogorje.si

Dokumenti

  • 3. Javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020 pdf
  • Prijavnica za izbor operacij CLLD financiranih iz sredstev EKSRP na območju LAS loškega pogorja pdf doc
  • Prijavnica za izbor operacij CLLD financiranih iz sredstev ESRR na območju LAS loškega pogorja pdf doc
  • Priloga 1, 2, 3, 4 za 3. javni razpis za ESRR pdf xls
  • Priloga 7, 8 za 3. javni razpis EKSRP pdf xls
  • Pravilnik o merilih in postopku za izbor operacij LAS loškega pogorja pdf
  • Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 pdf
  • Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 pdf