6. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020.

Datum zaključka: 16. 12. 2019

Razpisana sredstva:
EKSRP: 344.392, 19 €
ESRR: 87.975,74 €

Dodatne informacije:
Telefon: 04/51 20 131
E-naslov: info@las-pogorje.si

Status: zaprt

Na javnem pozivu so bile potrjene štiri prijavljene operacije:

Prepletanja – vključujoče skupnosti na Loškem (Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse – vodilni partner in Osnovna Osnovna šola Železniki),

Aktivno proti invazivkam (Ljudska univerza Škofja Loka – vodilni partner, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Ribiška družina Visoko),

Hidden hills trail (BEDERFLY d.o.o. – vodilni partner, Turizem Škofja Loka , Razvojna agencija Sora d.o.o.),

ŽIVI ŽIVO (Zavod KRES, kultura in izobraževanje – vodilni partner, INVIDA d.o.o, Društvo U3 Univerza za tretje življenjsko obdobje).

 

Skupni znesek zaprošene vrednosti projektov znaša 225.748,26 €.