5. javni poziv

za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020

Datum zaključka: 16.11.2018 ob 12.00 uri

Status: Zaprt

Razpisana sredstva:

  • EKSRP: 210.000,00 €

Dodatne informacije:
vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure
LAS loškega pogorja
Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Telefon: 04/ 51 20 131
E-naslov: info@las-pogorje.si

Dokumenti:

  • 5. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020 pdf
  • Pravilnik o merilih in postopku za izbor operacij LAS loškega pogorja pdf
  • Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 pdf

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

  • Prijavnica za izbor operacij CLLD financiranih iz sredstev EKSRP na območju LAS loškega pogorja pdf doc
  • Priloga 7, 8 za 3. javni razpis EKSRP pdf xls