Poziv za nabor projektnih idej 

za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020.

Poleg že razpoložljivih sredstev, ki bodo razpisana s 6. javnim pozivom LAS loškega pogorja, smo na podlagi uspešnosti doseganja mejnikov pridobili še dodatna sredstva. Do njih bomo upravičeni v kolikor jih bomo uvrstili v finančni okvir spremembe Strategije lokalnega razvoja.

Namen nabora idej je, da se zberejo projektne ideje, ki so v prostoru in skupaj poiščemo partnerje, s katerimi boste uresničili svoj projekt. 6. javni poziv bo odprt v jesenskem času, zato je sedaj odlična priložnost za povezovanje in oblikovanje projektov.

Projektne ideje lahko vežete na kateregakoli od ukrepov Strategije lokalnega razvoja in bodo podlaga za nadaljnje postopke za njeno spremembo.

Vaše projektne ideje nam pošljite do 16.8.2019.

Dodatne informacije:
vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure
LAS loškega pogorja
Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Telefon: 04/ 51 20 131
E-naslov: info@las-pogorje.si

Dokumenti

  • Povzetek Strategije lokalnega razvoja .xls
  • Obrazec za oddajo projektne ideje .doc