Obisk Lokalne akcijske skupine iz Romunije

Dobre prakse LAS loškega pogorja so vzbudile zanimanje LAS v Romuniji, ki so nekaj dni posvetili spoznavanju projektov in značilnosti našega območja z željo po morebitnem sodelovanju.

LAS loškega pogorja je med 11. in 14. marcem 2019 gostila LAS Tara Gugulanilor iz zahodne Romunije. Obisk smo začeli s spoznavanjem njihovega in našega delovanja, delitvijo izkušenj ter podobnosti in razlik v delovanju lokalnih akcijskih skupin. Za LAS Tara Gugulanilorje to prvo programsko obdobje, financirajo pa se le iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Sprejeli smo jih v pisarni LAS loškega pogorja, kjer so se srečali s predsednico Ivico Rant in direktorjem Razvojne agencije Sora, mag. Jurijem Bernikom. V kratkem posvetu, ki je sledil so spoznali delovanje LAS loškega pogorja in projekte, ki se izvajajo v programskem obdobju 2014-2020 in tudi dobre prakse, ki so se izvedle v preteklosti na katerih se zgodbe gradijo naprej. Predstavniki romunskega LASa so nas seznanili z sistemom LASov v Romuniji in na kakšen način delujejo njihovi projekti. Pri njih razpisujejo javne pozive posebej za javni in zasebni sektor ter imajo več manjših projektov. Projekti sodelovanja pa so se pri njih ravno začeli in trenutno so v 1. fazi, saj imajo dvo-fazne prijave projektov sodelovanja.

V kratkem času so si ogledali rokodelsko dejavnost v Škofji Loki, Domače kotičke v zadružni trgovini na Trati, projekt sodelovanja Med-O-Vita pri čebelarskem domu v Brodeh ter 2 primera dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Možnosti so odprte za delitev izkušenj in idej. Romunija je še ohranila veliko rokodelskega znanja, ki med ljudmi živi, prav tako pa je kmetijstvo na območju LASa še zelo tradicionalno. Odšli so zadovoljni z novimi idejami za svoje območje in morebitne skupne projekte.