Obisk partnerjev projekta InnoVET

LAS loškega pogorja se je predstavil partnerjem Regionalne razvojne agencije BSC Kranj, ki sodelujejo v projektu InnoVET. Predstavniki različnih institucij so nas obiskali v okviru 3-dnevnega gostovanja v Sloveniji, kjer so določen del časa namenili tudi ogledom dobrih praks. Z veseljem smo se odzvali povabilu in jih sprejeli tudi na našem območju.

V sredo 20. marca je Regionalna razvojna agencija BSC Kranj pripeljala svoje projektne partnerje iz projekta InnoVET na ogled loškega območja in ogleda dobrih praks. Obisk je bil v okviru njihovega delovnega obiska v Sloveniji, kjer so med drugim obiskali še Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Bled in Hotel Astoria, Biotehniški center Naklo, Coworking center Kovačnica, Šolski center Škofja Loka ter Rokodelski center DUO in Kreativnice v Škofji Loki.

Na začetku srečanja jim je direktor Razvojne agencije Sora, mag. Jurij Bernik predstavil agencijo in delovanje ter katera področja delujejo pod njenim okriljem. V nadaljevanju se jim je predstavila tudi pisarna LAS še posebno projekti, ki so izbrani na javnih pozivih LAS ter projekti sodelovanja. Gosti so izkazali zanimanje za izvedba samih javnih pozivov ter še posebno kdo se prijavlja in na kakšen način se projekti oblikujejo. Pri vsebini samih projektov pa so bili presenečeni koliko različnih projektov izvajamo ter tudi vsebina samih projektov. 

Na koncu se je izkazalo, da bi lahko srečanje bilo daljše. Skupina je bila zanimiva prihajali so iz različnih evropskih držav ter različnih institucij, iz Francije so bili predstavniki Union Nationale des Maisons Familiales Rurales d’Education et d’Orientation,  Federation des MFR et IREO de la Reunion, Sol et Civilisation in IFOCAP, iz Belgije predstavniki Office Francophone de la Formation en Alternance,  iz Islandije predstavniki Verkmenntaskolinn a Akureyri, med njimi pa so bili tudi predstavniki Lokalne akcijske skupine Napoca Porolissum iz Romunije.

Za konec so si ogledali še Rokodelski center DUO in Kreativni center Kreativnice, kjer jim je Petra Plestenjak najprej prikazala izdelavo modela za škofjeloški kruhek, nato pa so imeli delavnico izdelave malega kruhka.