Predstavitev projekta v Državnem svetu

Uspešen projekt Lokalna hrana v šole se je predstavil svetnikom v Državnem svetu kot dober primer na kakšen način se lokalno pridelana hrana vključuje v javne institucije.

V ponedeljek, 11. marca 2019 je v Državnem svetu potekal posvet z naslovom ‘Ekološko + lokalno = idealno, kjer se je podrobneje pogledalo načine kako lokalna ekološka hrana lahko pride na jedilnike vrtcev, šol in bolnišnic. Na posvetu so se iskali predlogi in rešitve, ki bi vodili k povečanju lokalne, ekološke proizvodnje ter tudi spodbujali povpraševanje in zalaganje še posebno javnih zavodov z lokalno pridelano hrano.

Projekt Lokalna hrana v šole je bil izbran kot primer dobre prakse, saj so partnerji v projektu povezovali ponudnike lokalno pridelane hrane s šolami in na ta način stremeli k povečanju lokalne proizvodnje z uvajanjem šolskih malic iz lokalne hrane. V  Državnem svetu sta projekt predstavila direktor Razvojne agencije Sora mag. Jurij Bernik in dr. Janez Benedičič iz podjetja P-ino, inovacije in razvoj podeželja.

V okviru projekta Lokalna hrana v šole so se oblikovale kratke oskrbovalne verige, ki so direktno povezale šole z lokalnimi ponudniki. Skupaj s kuharskim mojstrom Urošem Štefelinom so se oblikovale šolske malice, ki so zadostile tako kvaliteti kot tudi cenovnim okvirom. 11 Osnovnih šol oziroma podružničnih šol je sodelovalo pri izvedbi pilotnih šolskih malic.

Odziv na projekt in aktivnosti je bil pozitiven in v tem duhu upamo, da se bo vzpostavljeno sodelovanje med šolami in lokalnimi ponudniki nadaljevalo tudi po končanem projektu.