Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost

Partnerji v projektu: LAS loškega pogorja, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Vipavska dolina in LAS s CILjem

V okviru LAS loškega pogorja v projektu sodelujejo:

 • Aleš Kacin - samozaposlen v kulturi, oblikovalec in arhitekt
 • Občina Žiri
 • Razvojna agencija Sora, d.o.o.

Vrednost celotnega projekta:  516.071,64 EUR

Vrednost projekta LAS loškega pogorja:  124.439,68 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS loškega pogorja:  99.955,67 EUR

Trajanje projekta: od 1. april 2019 do 31. oktober 2020

Cilj

Cilj projekta je oživitev in predstavitev obrti čevljarstva z dokumentiranjem sodobnega in tradicionalnega načina izdelave čevljev ter povezovanjem obeh v novi turistični ponudbi.

Povzetek

Čevljarska obrt je v Žireh prisotna že od 16. stoletja in je postala ena temeljnih gospodarskih dejavnosti, poznana po izdelavi močne in trpežne obutve.  Pred prvo svetovno vojno je čevlje izdelovalo veliko obrtnikov, mojstrov, pomočnikov in vajencev, ki so se združevali v čevljarske zadruge. Leta 1947 pa je bila ustanovljena Tovarna športnih čevljev Žiri, pozneje preimenovana v Alpino.

Danes to čevljarsko tradicijo in identiteto kraja predstavlja podjetje Alpina in čevljarska delavnica AK Alojz Karner z izdelovanjem obutve ter Občina Žiri z muzejsko zbirko. S projektom Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost se gradi na gospodarskem in turističnem potencialu ter predstavlja Žiri kot čevljarskega mesta z dolgo in zanimivo zgodovino.

S projektom se bosta povezali zgodbi, na eni strani svetovno znanega podjetja Alpine, ki slovi po kvalitetni obutvi tako športne kot modne obutve, ter na drugi strani leta 2014 ustanovljene delavnice AK Alojz Karner, ki ohranja bogato zapuščino mojstra čevljarja Alojza Karnerja tradicionalnega ročnega izdelovanja obutve. Partnerji bodo s skupnim sodelovanjem gradili na turistični in gospodarski priložnosti ter na identiteti kraja skozi čevljarsko obrt.

Aktivnosti

Faza 1 traja od  1. april 2019 do 28. februar 2020:

 • Priprava metodologije za skupni načrt nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma- priprava metodologije
 • Ogled dobrih praks
 • Srečanje in predstavitev partnerskih Lokalnih akcijskih skupin
 • Ureditev sprejemno razstavnega prostora v prostorih Alpine
 • Ureditev prostora za demonstracijo ročne izdelave čevljev v prostorih delavnice AK Alojz Karner
 • Raziskava dediščine čevljarstva, predstavitev čevljarske obrti in predstavitev razvoja čevljarstva v Žireh skozi promocijske video vsebine
 • Razvoj produktov osnovanih na tradiciji- oblikovanje jedilnika za ponudbo čevljarske malice
 • Predstavitev čevljarske obrti- oblikovanje potujoče razstave
 • Promocija projekta v različnih medijih

Faza 2 traja od 1. februar 2020 do 31. oktobra 2020:

 • Priprava skupnega načrta nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma- raziskava in analiza
 • Ogled dobrih praks
 • Srečanje in predstavitev partnerskih Lokalnih akcijskih skupin
 • Raziskava in razvoj modelov obutve v tradicionalni tehniki izdelave obutve
 • Vključevanje ponudbe sestavin naravne in kulturne dediščine v turistične pakete območja
 • Načrt promocije Žirov kot čevljarskega mesta
 • Oblikovanje in pilotna izvedba programov predstavitve kraja Žiri kot čevljarskega mesta (paketov dediščinskega turizma)
 • Zbiranje in dokumentiranje ter prenos znanj med industrijskim in tradicionalnim načinom izdelave obutve
 • Izvedba potujočih razstav
 • Predstavitev turističnih produktov in čevljarstva preko različnih medijev ter promocija projekta, izdelava brošure o projektu

Rezultati

 • Vzpostavljeno sodelovanje čevljarske industrije in tradicionalnega čevljarstva
 • Novi turistični produkti dediščinskega turizma
 • Nakup opreme z namenom ohranjanja dediščine
 • Ohranjena čevljarske dediščine in čevljarska znanja
 • Povezovanje in skupni nastop na trgu nosilcev dediščinskega turizma na območju v operacijo vključenih LAS
 • Izdelan načrt promocije Žirov kot čevljarskega mesta

Kontakti

 • LAS loškega pogorja, T: 04 51 20 131; e-naslov: info@las-pogorje.si
 • Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 50 60 220; e-naslov: info@ra-sora.si

 

   
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS loškega pogorja. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.