E-nostavno na kolo

Partnerji v projektu: LAS loškega pogorja, LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS s CILjem, LAS Za mesto in vas

Partnerji na območju LAS loškega pogorja:

 • Občina Gorenja vas - Poljane
 • Občina Škofja Loka
 • Občina Žiri
 • Osnovna šola Jela Janežiča
 • Razvojna agencija Sora, d.o.o.
 • LAS loškega pogorja

Vrednost celotnega projekta:  543.826,04 EUR

Vrednost projekta za območje LAS loškega pogorja: 121.224,86 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za območje LAS loškega pogorja:  86.872,17 EUR

Trajanje projekta: od 1. marca 2019 do 15. januarja 2021

Cilj

Cilj projekta je razviti povezano kolesarsko zgodbo s postavitvijo potrebne infrastrukture za vključitev kolesarstva v turistično ponudbo območij, ki jih pokrivajo partnerske lokalne akcijske skupine ter promocija le-tega.

Povzetek

Število kolesarjev se iz leta v leto povečuje, vse več si tako predstavlja preživljanje svojega prostega časa. Na našem območju so tereni, ki so za kolesarjenje primerni, vendar pa manjka potrebna infrastruktura, ki jo kolesarji na poti potrebujejo. V sklopu projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje se vzpostavljajo grobe infrastrukture, vendar pa je tu potencial za nadgraditev in ureditev poti na bolj kolesarju prijazen način. Projekt E-nostavno na kolo z ureditvijo in opremljanjem že obstoječih kolesarskih poti vzpostavlja novo zgodbo turistične ponudbe, promovira kolesarstvo kot trajnostno mobilnost in tudi območja kot kolesarske destinacije.

S projektom se postavljajo postajališča, ki bodo kolesarjem nudila stojala za kolesa, servisni stebriček, e-polnilnice za e-kolesa. V skladu s potrebami kolesarja se prilagaja tudi ostala turistična ponudba, saj se bodo prepoznali kolesarjem prijazni ponudniki. Celotno omrežje kolesarskih poti, skupaj s počivališči in ponudniki, informacije pa bodo dostopne preko spletnega zemljevida.

Aktivnosti:

 • Nakup in montaža opreme
 • Priprava koncepta standardizacije "kolesarjem prijazen ponudnik"
 • Usposabljanje kolesarskih ponudnikov 
 • Spodbujanje kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami s predstavitvami, organizacijo dogodkov, promocijskim filmom, posodobitvami zemljevidov Gorenjskega kolesarskega omrežja in obveščanjem tudi preko informacijske table
 • Prenos dobrih praks med partnerskimi lokalnimi akcijskimi skupinami.

Rezultati

 • Vzpostavljeno partnerstvo in povezovanje deležnikov za sodelovanje pri razvoju kolesarske ponudbe
 • Vzpostavljena kolesarska pot z servisnimi postajami
 • Postavljen koncept standardov za "kolesarjem prijazne ponudnike"
 • Pripravljen priročnik za ponudnike gostinskih storitev s predstavitvijo dobrih praks in koncepta "kolesarjem prijazen ponudnik"
 • Usposobljeni ponudniki za potrebe kolesarjev
 • Film za promocijo območja kot kolesarski destinaciji
 • Zemljevid Gorenjskega kolesarskega omrežja
 • Promocija in spodbujanje kolesarstva
 • Potujoča razstava o razvoju kolesa kot prevoznega sredstva in osveščanje o uporabi kolesa kot prevoznega sredstva v vsakdanjem življenju

Kontakti

 • LAS loškega pogorja, T: 04 51 20 131; e-naslov: info@las-pogorje.si
 • Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 517 06 07; e-naslov: projekti@visitskofjaloka.si
 • Občina Gorenja vas - Poljane, T: 04 518 32 10; e-naslov: marjeta.sifrar@obcina-gvp.si
 • Občina Škofja Loka, T: 04 511 23 51; e-naslov: milos.bajt@skofjaloka.si
 • Občina Žiri, T: 04 505 07 10; e-naslov: gregor.mlinar@ziri.si
 • Osnovna šola Jela Janežiča, T: 04 506 14 11; e-naslov: irena.prasnikar@os-jela-janezica.si

 

   
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS loškega pogorja. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.