Priprava zahtevkov za izplačilo

Na tem mestu najdete vsa potrebna navodila, obrazce in preglednice, ki jih potrebujete pri pripravi zahtevkov za izplačilo.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

EKSRP poročanje_LAS navodila
EKSRP_STROŠKOVNIK_JAN21
Template_potni nalog
Sklep o imenovanju_vzorec

Lista prisotnosti – EKSRP
Prispevek v naravi_izjava in časovnica
Izracun sorazmernega deleža regresa 2021_EKSRP
Izjava o ločenem SM
IZJAVA O DOVOLJENJU VPOGLEDA V URADNE EVIDENCE

Izjave upravičencev_nova
EKSRP_časovnica_epidemija_marec_maj2020
EKSRP_časovnica

Kontrolni list ZJN 3_novi

Zabelžka telefonskega pogovora_EKSRP

Logotipi za označevanje operacij EKSRP

  • LAS loškega pogorja pdf png
  • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
    • Program razvoja podeželja pdf png
    • Leader logotip pdf png
  • Zastava Republike Slovenijepdf png
  • Zastava Evropske unije pdf jpg

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

ESRR poročanje_LAS navodila
ESRR_Finančno poročilo_tabela_avg20
Template_potni nalog
Sklep o imenovanju_vzorec

Izracun sorazmernega deleža regresa 2021_ESRR
Pooblastilo za izdajo zahtevka v e-MI
Izjava o preostalem delovnem času

Izjava o zunanjih izvajalcih_ESRR

LISTA PRISOTNOSTI ESRR
ESRR_časovnica
ESRR_ časovnica_epidemija_marec_maj2020

Zabelžka telefonskega pogovora ESRR

Logotipi za označevanje operacij ESRR

  • LAS loškega pogorja pdf png
  • Evropski sklad za regionalni razvoj pdf png