Igrifikacija mest

Partnerji v projektu: Zadruga Lokatur in  Javni zavod Ratitovec

Vrednost celotnega projekta: 92.103,91 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 67.707,61 EUR

Trajanje projekta: 1. januarja 2019 - 1. marec 2020

Cilj

Cilj projekta je vzpostavitev novega inovativnega turističnega produkta, ki bo doprinesel k razpoznavnosti lokalnega območja.

Povzetek

Z operacijo Igrifikacija starih mestnih jeder Škofje Loke in Železnikov se bo vzpostavil nov turistični produkt oziroma storitev za obiskovalce Škofje Loke in Železnikov. Partnerja na projektu, Zadruga Lokatur in Javni zavod Ratitovec, se zavedata lokalnih potencialov in potreb, zato sta se odločila oblikovati nov inovativen turistični produkt, ki bo doprinesel k širši razpoznavnosti lokalnega okolja.

Razvili se bosta dve poti, ena v Železnikih in ena v Škofji Loki, ki bosta temeljili na principih novih turističnih trendov, ko so  "soba pobega", "lov na zaklad" in "pripovedovanje zgodb". Obiskovalci bodo z aktivnim sodelovanjem, osebnim izkustvom in spoznavanjem doživeli in spoznali lokalno okolje na njim zanimivejši način. Poti bosta temeljili na resničnih zgodovinskih dejstvih in lokalnih legendah.

S promocijo obeh poti se bo povečalo število domačih in tujih obiskovalcev ter doprineslo k oživitvi obeh starih mestnih jeder. Zanimivi pa ne bosta samo za  obiskovalce ampak tudi za lokalno prebivalstvo, saj bosta popestrili dogajanje v mestnih jedrih ter tako pripomogli k razvoju mest.

Aktivnosti

Faza 1 traja od 1. januarja 2019 do 31. julija 2019:

 • Postavitev poti za izvedbo igrifikacije starih mestnih jeder Škofje Loke in Železnikov;
 • promocija sofinancerjev, operacije in njenih rezultatov;
 • vodenje in koordinacija operacije.

Faza 2 traja od 1. avgusta 2019 do 1. marca 2020:    

 • Izvedba poti;
 • promocija in trženje poti;
 • nadaljnji razvoj;
 • promocija sofinancerjev, operacije in njenih rezultatov;
 • vodenje in koordinacija operacije.

Rezultati

 • Bogatejša, nadgrajena in povezana turistična ponudba.
 • Večje število obiskovalcev.
 • Vzpostavljeno dolgoročno sodelovanje.
 • Novo delovno mesto.

Kontakt:

 • Zadruga Lokatur, turistična zadruga, z. o. o., socialno podjetje; Tel.: 041 344 138, E-naslov: igor@drakulic.eu

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.