Coworking izven okvirjev

Partnerji v projektu: Razvojna agencija Sora d.o.o. in Občina Žiri

Vrednost celotnega projekta: 85.395,91 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 58.973,60 EUR.

Trajanje projekta: 1. september 2017 – 30. september 2019

Cilj

Cilj projekta je bil zagotavljati podporno okolje, ki bo ustvarjalo trajnostna delovna mesta z aktiviranjem lokalnih potencialov na širšem škofjeloškem območju.

Povzetek

»Start-up« podporno okolje v Občini Škofja Loka je konec leta 2014, z vzpostavitvijo inkubator in coworking centra, Lokomotiva, pridobilo stičiščni prostor za izmenjavo misli in konceptov ter inovativnih in kreativnih idej vseh, ki se srečujejo in si delijo delovni prostor v centru. V letu 2015  se je prostor nadgradil z inovativno IKT opremo (3D tiskalnik). Razvojna agencija Sora sodeluje z Občino Škofja Loka pri vodenju dejavnostiv  inkubatorju in coworking centru Lokomotiva.
V Občini Žiri pa se je leta 2015 povezala skupina mladih, podjetnikov začetnikov. V letu 2016 so skupaj z Občino Žiri vzpostavili coworking center v Žireh, »Kreativni center Mizarnica« z namenom povezovanja in izmenjave idej mladih ter uporabo poslovnih prostorov za lažjo začetno samostojno podjetniško pot. Občina Žiri vodi izvajanje dejavnosti Kreativnega centra Mizarnice po temeljnih značilnostih coworkinga, sodelovanje, odprta komunikacija ter delitev z drugimi.

Coworking v najširšem pomenu opredeljuje način dela, ki samozaposlenim in drugim profesionalcem omogoča, da si občasno ali stalno delijo delovni prostor z drugimi, poleg prostora pa se ideja coworkinga navezuje tudi na skupnost, ki se znotraj njega ustvari. Tako si zmanjšajo stroške najema prostora, hkrati pa s spontanim mreženjem z drugimi posamezniki najrazličnejših profilov, pridobivajo nove izkušnje, zamisli, vstopajo v nove projekte in kreirajo inovacije. Skozi skoraj 2 leti delovanja v Občini Škofja Loka in skoraj 1 leto delovanja v Občini Žiri ta inovativni način timskega dela in krepitve potencialov še ni postal dovolj prepoznaven v lokalnem okolju, da bi lahko v polnosti zaživel.  Z operacijo Coworking in razvoj potencialov mladih in podjetnikov začetnikov za kreiranje novih delovnih meststa se coworking centra, Lokomotiva iz Škofje Loke in Mizarnica iz Žirov prvič povezala ter skupaj za večjo prepoznavnost na novo razvila in izvedla program coworking centrov.

Aktivnosti

Faza 1 traja od 1. septembra 2017 do 31. januarja 2018

 • razvoj programa ustvarjalnih in podjetniških znanj ter razvoj programa predstavitev coworking metode timskega dela;
 • predstavitev coworking metode timskega dela ciljnim skupinam;
 • promocija coworking centrov in rezultatov operacije.

Faza 2 traja od 1. septembra 2017 do 30. septembra 2018

 • izvedba programa ustvarjalnih in podjetniških znanj ter izdelava predstavitvenega izdelka coworking centrov na škofjeloškem;
 • izvedba predstavitvenega dogodka coworking centrov;
 • izvedba dogodka podjetniškega povezovanja;
 • promocija coworking centrov.

Rezultati

 • Izveden Program ustvarjalnih in podjetniških znanj skozi 6 vsebinsko povezanih sklopov delavnic programa, 42 srečanj.
 • Oblikovan končni izdelek Programa ustvarjalnih in podjetniških znanj, s katerim se Coworking centra na Škofjeloškem predstavita: Promocijski film s 3D animacijo
 • Izveden predstavitveni dogodek za predstavitev Coworking centrov s končnim predstavitvenim izdelkom športno dokumentarnim filmom Gre Gor
 • V polni meri zagnana coworking centra v Škofji Loki in Žireh, ki sta povezana v vsebinsko dopolnjujoča si coworking centra na škofjeloškem.
 • Razvit proces vključevanja, usposabljanja in povezovanja ciljnih skupin coworking centrov na škofjeloškem.
 • Povečana prepoznavnost coworking centrov širše v javnosti na širšem škofjeloškem območju.
 • Pridobljena nova, inovativna znanja za mlade in potencialne podjetnike na širšem škofjeloškem območju.

Kontakti:

 • Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 50 60 220; e-naslov: info@ra-sora.si
 • Spletna stran projekta Coworking izven okvirjev

 

   

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.