Hidden hills trail

Partnerji v projektu: Bederfly d.o.o. in Turizem Škofja Loka – Razvojna agencija Sora d.o.o.,

Vrednost celotnega projekta:  69.760,32 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 56.183,13 EUR

Trajanje projekta: 1. April 2020 – 31. Marec 2022

 

Cilj

Cilj projekta je priprava, vzpostavitev in trženje večdnevne etapne kolesarske ture štirih občin v Škofjeloškem pogorju.

Povzetek

Tura je namenjena kolesarjem vseh starosti in pripravljenosti, po kateri bodo lahko gostje kolesarili vodeno ali samostojno, z gorskimi kolesi ali e-kolesi in uživali v vsem, kar jim regija lahko ponudi. Tura je intergralen turistični produkt, ki združuje številne komplementarne turistične ponudnike na sami trasi. Dolgoročno se sodelovanje izoblikuje v grozd podjetij in organizacij, ki skupaj promovirajo in tržijo turistični produkt in regijo. Sama tura pa se gostom ponuja kot »all inclusive« paket, kamor so vključene vse željene storitve.

 

Aktivnosti

Operacija je razdeljena na dve fazi v katerih bodo potekale sledeče aktivnosti:

 • Priprava optimalne ture in podporne storitve v okviru dveh turističnih produktov (vodene in self-guided ture).
 • Vzpostavitev spletne strani, kjer so na voljo kolesarjem vse informacije.
 • Vzpostavitev programske opreme za rezervacijo storitev: oblikovalska in programerska izvedba.
 • Vzpostavitev navigacijskega vodiča, ki bo omogočil kolesarjem “self-guided” ture.
 • Izvedba spletnih marketinških kampanj.
 • Izdelava kratkega video promocijskega materiala za potrebe digitalne marketinške kamapanije.
 • Ustvarjeno je novo delovno mesto, ki je ključno za organizacijo, koordinacijo in vodenje operacije.
 • Vzpostavitev mreže lokalnih turističnih ponudnikov, ki nudijo svoje storitve pri izvedbi ture.
 • Priprava on-line člankov v zvezi z turo.
 • Komplementarni ponudniki storitev so na lokacijah vidno označeni z blagovno znamko ture (nalepke ali transparenti, ipd.)
 • Izvedeno izobraževanje ponudnikov o turi v okviru organizirane delavnice.

 

Rezultati

 • Postati prepoznavna blagovna znamka kolesarskih tur in se postaviti na zemljevid kolesarskih destinacij v regiji.
 • Razvita optimalna tura in podporne storitve, ki so prilagodljive različnim starostnim skupinam in interesnim zanimanjem gostov.
 • Razvita močna povezava z lokalno kulturno in turistično ponudbo in tako tvoriti atraktivne komplementarne dejavnosti v partnerstvu z lokalnimi ponudniki.
 • Vzpostavljen moderen in učinkovit rezervacijski sistem.
 • Zagotovljen navigacijski vodič, ki omogoča kolesarjem “self-guided” ture.
 • Vzpostavljena dva različna turistična produkta na osnovi ture: a) vodene etapne ture, b) »self-guided« ture.
 • Ponudniki na trasi imajo turo jasno in vidno označeno z blagovno znamko ture in aktivno promovirajo regijski kolesarski produkt.
 • Izvedba izobraževanja za turistične ponudnike, ki so vključeni v projekt.
 • Izvedene najmanj 3 spletne marketinške kampanje.
 • Izdelan kratek video ture za potrebe marketinške kampanje.
 • Ena polno zaposlena oseba do marca 2022

 

Kontakti

 • Bederfly d.o.o., T: 041 660 101; e-naslov: info@greenhills.si
 • Razvojna agencija Sora, T: 04 50 60 22o; e-naslov: info@ra-sora.si
 • LAS loškega pogorja, T: 04 51 20 131; e-naslov: info@las-pogorje.si

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren Bederfly d.o.o.