Kjer domujejo zgodbe

Partnerji v projektu: Javni zavod Ratitovec, Loški muzej, Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Žiri, Razvojna agencija Sora d.o.o.

Vrednost celotnega projekta: 98.962,30 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 69.573,66 EUR

Trajanje projekta: 19. december 2016–31. januar 2018

Cilj

Cilj projekta je bil varovanje kulturne dediščine, povečanje njene dostopnosti in posredovanje vrednot in tradicionalnih znanj sodobni družbi, preko povezovanja institucij, pristojnih za varstvo kulturne dediščine na celotnem območju LAS loškega pogorja.

Povzetek

V operaciji Transverzala muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem partnersko so nastopali institucije, ki jim je skupno poslanstvo- varstvo kulturne dediščine. Loški muzej sodi v državno mrežo muzejev, medtem ko ostali partnerji delujejo na lokalnem nivoju, saj skrbijo za premično dediščino v obliki muzejskih zbirk, kot manjši kulturni centri oziroma rokodelski center. Ne glede na nivo oziroma velikost pa je pri vseh partnerjih zelo prisotno zavedanje, kako nas kulturna dediščina bogati. Zavedanje, da zgolj zbiranje predmetov iz preteklosti in njihovo razstavljanje v muzejskih zbirkah ne zadostuje več je partnerje vodilo da so želeli bogastvo znanja iz preteklosti posredovati naprej širši javnosti, predvsem mlajšim generacijam. Zato so potrebni predmeti, ki niso le predmeti, temveč predmeti z zgodbo. Vzpostavljena je bila komunikacija z obiskovalci, ki, preko spoznavanja zgodb vezanih na razstavljanje predmete, začutijo sporočilo dediščine in ga pretvorijo v doživetje žive kulture. V okviru operacije so partnerji oživljali prav te zgodbe kot sredstvo komunikacije: zgodbe, ki jih s svojimi razstavami pripovedujejo muzeji, zgodbe lokalnih območij (legende, zgodovinske pripovedke) ter ne nazadnje zgodbo škofjeloškega območja kot prostora z močnim zgodovinskim ozadjem skupne identitete Loškega gospostva.

S povezovanjem ponudbe muzejev, kulturnih centrov in rokodelskega centra so partnerji v okviru operacije oblikovali nov integralni turistični proizvod, ki so ga poimenovali transverzala muzejev in kulturnih centrov na škofjeloškem in preko njega predstaviti obiskovalcem možnost za odkrivanje in doživljanje zgodovine, bogate tradicije rokodelskih veščin in ustvarjalnosti območja.

Aktivnosti

Faza 1 traja od 19. december 2016 do 16. oktober 2017:

 • vzpostavitev transverzale muzejev in kulturnih centrov na škofjeloškem;
 • popestritev ponudbe muzejev in kulturnih centrov – zasnova, izvedba prvega dela vsebin;
 • promocija operacije in njenih rezultatov.

Faza 2 traja od 1. maja 2017 do 31. januarja 2018:    

 • popestritev ponudbe muzejev in kulturnih centrov – dokončna izvedba vsebin;
 • promocija transverzale;
 • promocija operacij in njenih rezultatov.

Rezultati

 • Nadgrajena in povezana ponudba muzejev, kulturnih centrov in rokodelskega centra.
 • Vzpostavljeno dolgoročno sodelovanje institucij, pristojnih za varstvo kulturne dediščine na škofjeloškem v obliki neformalne mreže.
 • Nov integralni turistični produkt – transverzala muzejev in kulturnih centrov na škofjeloškem.
 • Vzpostavljeno novo delovno mesto za nadaljnje povezovanje in širjenje vsebin v muzejih in kulturnih centrih.
 • Spletna stran Kulturna doživetja Škofjeloškega

Kontakti:

 • Občina Žiri, T: 04 50 50 700; e-naslov: občina.ziri@ziri.si

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.