Okusi škofjeloškega

Partnerji v projektu: Razvojna agencija Sora d.o.o, Območna obrtno – podjetniška zbornica Škofja Loka, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Društvo za razvoj podeželja Resje

Vrednost sofinanciranja: 74.633,09 €

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 59.932,90 €

Trajanje projekta: 1. 1. 2020 – 31. 3. 2021

Cilji

S povezovanjem ponudbe lokalnih pri/predelovalcev kakovostnih podeželskih produktov, gostinskih ponudnikov in turističnih kmetij ter z nadgradnjo, razvojem in izborom atraktivnih lokalnih jedi postaviti kulinarični temelj trajnostne turistične ponudbe na škofjeloškem območju ter tako prispevati k ohranjanju kulinarične tradicije območja in k razvoju sodobnega kulinarično razgibanega in turistično prepoznavnega območja.

Povzetek

V okviru projekta nameravamo s povezovanjem gostinskih ponudnikov (gostiln in turističnih kmetij) prenoviti obstoječo kulinarično ponudbo (znotraj ponudbe Okusov loškega podeželja) ter nadgraditi ponudbo vključitvijo novih jedi ter hišnih specialitet, ki temeljijo na tradiciji in sodobni kulinariki. Prav tako bomo s postavitvijo smernic za izbor gostinskih ponudnikov dopolnili izbor obstoječih lokalnih gostinskih ponudnikov, ki ponujajo izbrane kulinarične dobrote ter v skladu s tem izvedli nabor novih gostinskih ponudnikov (npr. z vključitvijo zainteresiranih turističnih kmetij, …). Nadaljevali bomo z aktivnostmi za lokalne pri/predelovalce kakovostnih produktov ter osveščanjem gostinskih ponudnikov in širše javnosti o pomenu uporabe lokalno pridelane hrane. Nadaljevali bomo tudi z vpenjanjem ponudbe loškega podeželja v kulinarično, gostinsko in turistično ponudbo škofjeloškega območja. Vsebina projekta, katerega rezultat nov turistični produkt – kulinarični festival, sledi vse večjemu zanimanju obiskovalcev škofjeloškega območja po tipični kulinarični ponudbi ter porastu kulinaričnega turizma.

Aktivnosti

  • animacija in motivacija ciljnih skupin (obstoječih in novih gostinskih ponudnikov ter obstoječih in novih pri/predelovalcev lokalnih živil)
  • postavitev koncepta in izvedba kulinaričnega festivala
  • promocija lokalne kulinarične ponudbe
  • vodenje in koordinacija operacije
  • promocija operacije

Rezultati

  • Gostilne (obstoječe in nove) ter turistične kmetije bodo v svojo kulinarično ponudbo vključevale jedi iz Okusov škofjeloškega in s tem obogatile lastno ponudbo ter povečale turistično prepoznavnost lokalne kulinarike.
  • Povečanje uporabe kvalitetnih lokalnih živil med gostinskimi ponudniki in turističnimi kmetijami.
  • S promocijo in trženjem ter izvedbo kulinaričnega dogodka bo že vzpostavljena nova kulinarična ponudba Okusov škofjeloškega postala bolj prepoznavna in v gostilnah in turističnih kmetijah večkrat naročena s strani gostov.
  • Popestritev turistične ponudbe območja (priprava kulinaričnega turističnega produkta – kulinarični festival – Okusi škofjeloškega).
  • Nadgradnja obstoječe kulinarične ponudbe Okusov loškega podeželja z novimi jedmi in novimi sodelujočimi gostinskimi ponudniki.

Kontakti

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d.o.o.