Sožitje na grajskem vrtu

Partnerji v projektu: Loški muzej Škofja Loka, Občina Škofja Loka, Razvojna agencija Sora, Sožitje – društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Škofja Loka

Vrednost celotnega projekta: 75.839,44 €

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 54.911,20 €

Trajanje projekta: 1. avgust 2019 – 30. junij 2021

Cilj

Večja vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju v lokalno okolje skozi ureditev in delo na grajskem vrtu Loškega gradu.

Povzetek

Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Sožitje Škofja Loka deluje na območju občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri že od leta 1968. Cilj in poslanstvo društva je zagotoviti osebam z motnjami v duševnem razvoju enake možnosti na področju varstva, izobraževanja, zaposlovanja in bivanja ter jim omogočiti enakovredno možnost spoštovanja, sprejemanja in vključevanja v družbo. Društvo si že vsa leta preko različnih aktivnosti prizadeva, da bi otrokom in odraslim z motnjami v duševnem razvoju zagotovilo kakovostno, smiselno in polno življenje, ki temelji na enakopravnosti in neodvisnosti. Preko svojih aktivnosti si prizadevajo za vse večjo vključenost njihovih članov v družbo ter hkrati za čim boljšo “opremljenost” članov z raznimi znanji in veščinami, ki jim bodo koristile v življenju, zato iščejo nove programe, ki bi jih člani lahko izvajali in s katerimi bi povečali vključenost članov v lokalno skupnost. Na območju Loškega gradu, ki spada pod kulturno varstveno območje, je narejena zasnova zaprtega grajskega vrta z zasaditvijo zelišč in dišavnic. Grajski vrt je do določene faze že vzpostavljen, vendar ni vzdrževan. Društvo Sožitje, Loški muzej Škofja Loka kot upravljalec območja grajskega vrta ter Občina Škofja Loka kot lastnik območja so skupaj prepoznali potencial območja zaprtega grajskega vrta kot skupnostne površine, kjer bodo lahko člani društva Sožitje izvajali enega od novo razvitih programov. Ob delu na vrtu bodo člani društva pridobivali osnovno znanje vrtnarstva, delovne izkušnje ter občutek odgovornosti in ter samozavesti ob zavedanju, da s svojim delom pripomorejo k boljši lokalni skupnosti. Hkrati bo izveden program pripomogel k osveščanju lokalne skupnosti o sposobnostih oseb z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju OMDR) ter s tem povečal tudi vključenost OMDR v lokalno okolje. Skozi projekt bo vzpostavljeno trajno sodelovanje med Loškim muzejem in Društvom Sožitje, ki bo na grajskem vrtu zelišč in dišavnic vzpostavilo in izvajalo program za OMDR. Pogoje za izvajanje programa zasaditve in vzdrževanja vrta bo skozi projekt zagotovila Občina Škofja Loka, ki bo na vrtu izvedla vse potrebne investicije za nadaljnje nemoteno izvajanje programa.

Aktivnosti

 • Razvoj programov za osebe z motnjami v duševnem razvoju.
 • Vzpostavitev pogojev za izvajanje programov za osebe z motnjami v duševnem razvoju.
 • Pilotna izvedba pripravljenih programov.
 • Vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju v širše lokalno okolje.

 

Rezultati

Faza 1

 • Razvit program zasaditve in vzdrževanja grajskega vrta zelišč in dišavnic.
 • Dva razvita programa za predelavo pridelkov grajskega vrta zelišč in dišavnic – en za izdelavo mil, ki vsebujejo zelišča in dišavnice grajskega vrta in en za izdelavo recikliranega papirja za embalažo mil.
 • Izvedeno izobraževanje za mentorje delavnic izdelovanje mil in recikliranega papirja.
 • Razvit program za večjo socialno vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju v lokalno okolje.
 • Vzpostavljeni pogoji na grajskem vrtu za izvedbo programa zasaditve in vzdrževanja grajskega vrta zelišč in dišavnic.
 • Nakup opreme za grajski vrt  ter za izdelavo mil in recikliranega papirja.
 • Promocija projekta v lokalnih medijih, na spletu in na družbenih omrežjih.

Faza 2

 • Pilotne izvedbe programov zasaditve in vzdrževanja grajskega vrta, predelav pridelkov grajskega vrta – izdelava mil in recikliranega materiala.
 • Razstava o projektu v galeriji, katalog o razstavi ter posnet video o projektu.
 • Oblikovana grafična podoba izdelka – milo v reciklirani embalaži.
 • Za dve vrsti mil pridobljena ocena varnosti izdelka.
 • Predstavitve projekta v okviru prireditve, tematskih srečanj in dogodkov za širšo javnost.
 • Promocija projekta v medijih.

Kontakti

 • Loški muzej; T: 04 517 04 00; e-naslov: info@loski-muzej.si
 • Društvo Sožitje – Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, T: 04 620 80 22; e-naslov: info@sozitje-skofjaloka.si
 • Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 50 60 220; e-naslov: info@ra-sora.si
 • Občina Škofja Loka, T: 04 51 12 300, obcina@skofjaloka.si