Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi

Partnerji v projektu: Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Železniki, Občina Žiri in Razvojna agencija Sora d.o.o.,

Vrednost celotnega projekta:  92.113,63 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 67.831,29 EUR

Trajanje projekta: 3. december 2018–30. junij 2020

Cilj

Cilj projekta je vzpostavitev pogojev izkustvenega učenja otrok za naravno pridelavo hrane in spodbujanje pozitivnega odnosa do naravno pridelane hrane Dolgoročno se želi s projektom doseči povečanje lokalne prehranske samooskrbe, povečanje lokalne pridelave in porabe na lokalnih trgih ter povečano prehranjevanje otrok z lokalno pridelano hrano v osnovnih šolah.

Povzetek

Projekt Učilnice v naravi – Šolski učni vrtovi poskuša izboljšati odnos osnovnošolcev do lokalno pridelane hrane. Osnovne šole želijo zmanjšati odpadke hrane in omogočiti čim več lokalno pridelane hrane na šolskih jedilnikih. Kljub iniciativam in organiziranju dogodkov kot je, slovenski zajtrk, sheme šolskega sadja in zelenjave, otroci lokalno pridelano hrano zavračajo. S projektom se želi otrokom izboljšati odnos do hrane. Čeprav lokalno pridelana hrana ne prihaja v privlačni embalaži, ki je za otroke bolj zanimiva, je to v večini primerov bolj kvalitetna izbira. Z vzpostavitvijo šolskih vrtov bodo otroci skozi izkustveno učenje spoznali, kako je hrana pridelana, koliko truda je vloženega in kakšen je “pravi” okus naravno pridelane hrane.

Z učni vrtovi bodo predstavljali zanimiv izkustveni  prostor, kjer bo učencem omogočeno spoznavanje rastlin, pridelkov, procesov v naravi ter celotnega delovnega procesa za pridelavo hrane. V učilnicah bodo učenci spoznali teorijo prednosti lokalno pridelane hrane, izvor hrane in pomembnost njene kvalitete. Praktični del pa bo predstavljal skrb za vzpostavljene vrtove in krepili odnos do lokalno pridelane hrane in narave nasploh. Osnovne šole bodo razvile učni program za vrtove, ki bo temeljil na razvijanju pozitivnega odnosa otrok do narave in lokalno pridelane hrane ter izobraževanju za lastno pridelavo hrane. Prav tako pa bodo osnovne šole vrtove vključile tudi v programe drugih šolskih predmetov in bodo tako nadgrajevali pedagoški program.

Aktivnosti

Faza 1 traja od 3. decembra 2018 do 30. januarja 2020:

 • vzpostavitev učilnice v naravi Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas; 
 • vzpostavitev učilnice v naravi Osnovne šole Poljane;
 • vzpostavitev učilnice v naravi Osnovne šole Železniki;
 • vzpostavitev učilnice v naravi Osnovne šole Žiri.

Faza 2  traja od  1. junij 2019 do 30. junija 2020:

 • učne ure v vzpostavljenih učilnicah v naravi;
 • programi izkustvenega učenja vzpostavljenih učilnic v naravi;
 • razvoj 4 programov izkustvenega učenja za vzpostavljene učilnice v naravi;
 • izvedba razvitih programov izkustvenega učenja.

Rezultati

 • Zagotovljeni pogoji za ozaveščanje in izobraževanje otrok o prednostih lokalno, naravno pridelane hrane.
 • Pridobivanje neposrednih izkušenj za lastno pridelavo hrane.
 • Bolj izobraženi otroci za lastno pridelavo hrane.

Kontakti

 • Občina Gorenja vas – Poljane, T: 04 51 83 100; e-naslov: info@obcina-gvp.si
 • Občina Železniki, T: 04 50 00 000; e-naslov: uprava@obcina.zelezniki.si
 • Občina Žiri, T: 04 50 50 700; e-naslov: obcina.ziri@ziri.si
 • Razvojna agencija Sora, T: 04 50 60 222; e-naslov: info@ra-sora.si
 • LAS loškega pogorja, T: 04 51 20 131; e-naslov: info@las-pogorje.si

 

   
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS loškega pogorja. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.