Vključevanje mladih s posebnimi potrebami v športne aktivnosti

Partnerji v projektu: Zavod za šport Škofja Loka, Smučarski Klub Alpetour in Osnovna šola Jela Janežiča

Vrednost celotnega projekta: 89.623,37 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 70.000,00 EUR

Trajanje projekta: 1. oktober 2018–31. januar 2020

Cilj

Cilj projekta je povečati športno udejstvovanje mladih s posebnimi potrebami v športne aktivnosti ter s tem dvigniti njihovo kakovost življenja. 

Povzetek

Mladi s posebnimi potrebami se od drugih razlikujejo po svojih spretnostih, sposobnostih in težavah. Te razlike izhajajo iz okvar oziroma primanjkljajev,bodisi zaradi razvojnih zaostankov ali neugodnih socialnih in materialnih pogojev pri samem razvoju. Njihove motnje vplivajo na vključevanje v socialno življenje, športno udejstvovanje in sposobnost osvajanja znanj, kar jih marginalizira na rod družbe. 

Športne aktivnosti so eden izmed načinov kako bi mladim s posebnimi potrebami izboljšali standard življenja. S projektom Vključevanje mladih s posebnimi potrebami v športne aktivnosti se bodo oblikovali programi in izobrazilo mentorje, ki bodo mladim pomagali do novih spretnosti in znanj ter izboljšali njihovo socialno vključenost. Osredotočilo se bo na smučanje in pohodništvo ter tako zagotovilo tako udejstvovanje pozimi kot tudi v toplejših mesecih. Z vključitvijo v nove dejavnosti bodo mladi imeli več socialnih stikov, kar bo doprineslo k njihovi samopodobi, razbilo stereotipe in zmanjšalo družbeno izključenost mladih s posebnimi potrebami.

Aktivnosti

Faza 1 traja od 1. oktobra 2018 do 30. aprila 2019 in Faza 2  od 1. maja 2019 do 31. januarja 2020.

V času obeh faz se bodo izvedle naslednje aktivnosti:

  • priprava trajnostnega organizacijskega modula za izpeljavo projekta aktivnega preživljanja časa v naravi za mlade s posebnimi potrebami za pohodništvo in smučanje;
  • priprava programa usposabljanja s področja specialne pedagogike za planinske vodiče in učitelje smučanja;
  • izvedba usposabljanj za dvig kompetenc iz specialne pedagogike za športne strokovne delavce;
  • priprava delovnega načrta izvedbe aktivnosti za izpeljavo aktivnosti aktivnega preživljanja časa v naravi;
  • Izvedba aktivnosti aktivnega preživljanja časa v naravi.

Rezultati

  • Razvit in preverjen model aktivnega preživljanja časa v naravi za mlade s posebnimi potrebami z osredotočenjem na zimske in poletne športne aktivnosti.
  • Program usposabljanja za strokovne športne delavce za delo z mladimi s posebnimi potrebami.
  • Usposobljeni strokovni športni delavci za delo z mladimi s posebnimi potrebami.
  • Pripravljen in izveden nov program aktivnosti preživljanja časa v naravi za mlade s posebnimi potrebami (pohodništvo in smučanje).
  • Pripravljen komunikacijski načrt.

Kontakti:

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.