Zaljubljeni v ustvarjalnost

Partnerji v projektu: Razvojna agencija Sora d.o.o., Loški muzej Škofja Loka

Vrednost celotnega projekta: 94.728,60 €

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 67.312,00 €

Trajanje projekta: 1. marca 2019 – 31. julija 2020

Cilj

Cilj projekta je oblikovanje mreže prostorov ustvarjalnosti ter aktivirati posameznike in skupine s področja rokodelstva, ki bodo na inovativen način povezano nastopali na trgu pod sloganom “zaljubljeni v ustvarjalnost”, ter s tem okrepiti turizem in podjetniško – rokodelske potenciale.

Povzetek

Strokovne institucije, ki se ukvarjajo z rokodelstvom, kulturno dediščino in turizmom ter tradicionalnimi rokodelskimi in obrtniškimi znanji in sodobne ustvarjalnosti, s projektom Zaljubljeni v ustvarjalnost skrbijo za nadgraditev tradicionalnih rokodelskih veščin v doživljajsko turistični produkt in podjetniški potencial. Oblikovali bomo mrežo prostorov ustvarjalnosti z obstoječimi in novimi rokodelskimi delavnicami na Škofjeloškem. Ti prostori bodo odprli svoja vrata obiskovalcem in tržili vsebino, od spominkov do dogodkov, pod obstoječim sloganom “Zaljubljeni v ustvarjalnost”, Rokodelski center DUO Škofja Loka pa bo predstavljal stičišče in povezoval oblikovane prostore.

Za ohranjanje tradicionalnega rokodelskega znanja je pomembno, da se znanje ustrezno dokumentira, širi in je dostopno javnosti. S tem namenom bodo izvedeni številni dogodki v različnih oblikah od ustvarjalnih delavnic na katerih bodo rokodelci ustvarjali nove vsebine, skupno delo rokodelcev in razvijanje novih vsebin, pop-up dogodkov, kjer se bodo predstavili rokodelci in njihovo delo do ustvarjalnih karavan, ki bodo služile za prenašanje znanja na širšo javnost. Glede na bogato tradicijo klobučarstva se bomo posvetili tudi klobučarstvu, predvsem dokumentiranju zgodb nekdanjih in obstoječih klobučarjev. Rokodelske veščine imajo za škofjeloško velik kulturni pomen.

Aktivnosti

Prva faza projekta traja od 1. marca 2019 do 30. septembra 2019. Druga faza pa od 1. julija 2019 do 31. julija 2020. V času obeh faz se bodo odvile naslednje aktivnosti:

 • vzpostavitev mreže prostorov ustvarjalnosti “Zaljubljeni v ustvarjalnost”, oblikovanje zunanje podobe in njena promocija,
 • dokumentiranje tradicionalnega znanja klobučarstva preko etnološkega terenskega dela,
 • priprava in izvedba izobraževalnega programa “klobučarstvo”,
 • organizacija 13 srečanj/dogodkov,
 • razvoj spominkov “Zaljubljeni v ustvarjalnost”,
 • razvoj doživljajskega turističnega programa.

Rezultati

 • Novi tržno nadgrajeni zanimivi produkti (vzpostavljena mreža prostorov ustvarjalnosti na Škofjeloškem in spominki “zaljubljeni v ustvarjalnost”).
 • Nadgrajeni in povezani prostori ustvarjalnosti na Škofjeloškem.
 • Usposobljeni potencialni podjetniki.
 • Vzpostavljeno dolgoročno sodelovanje med institucijami.

Kontakti

 • Loški muzej, T: 04 51 70 400; e-naslov: info@loski-muzej.si
 • Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 50 60 220; e-naslov: info@ra-sora.si

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.