Živi ŽIVO – ŽIVLJENSKE VEŠČINE ODRAŠČANJA

 

Partnerji v projektu: Zavod KRES, kultura in izobraževanje, Internet video agencija d.o.o. (INVIDA d.o.o.) in U3 Univerza za tretje življenjsko obdobje

Vrednost celotnega projekta: 65.374,04€

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 55.567, 94 €

Trajanje projekta: 1. 9. 2020 – 31.3. 2022

Cilj

Projekt Živi ŽIVO-ŽIVLJENSKE VEŠČINE ODRAŠČANJA je usmerjen k preprečevanju neželenih medijskih vplivov na potek človekovega razvoja in življenja nasploh. Cilj je opolnomočenje mladih in vseh deležnikov za digitalno kompetenco, pridobivanje konkretnih znanj in smernic za razvoj njihovih potencialov, medgeneracijsko povezovanje, sodelovanje strokovnih služb, staršev ter NVO organizacij, da se povežemo v skupnem so-delovanju in v praktičnih življenjskih izkušnjah in ozaveščanju.

 

Povzetek

Operacija je usmerjena k prevenciji alarmantno naraščujoče digitalne zasvojenosti otrok, mladostnikov in odraslih v vseh občinah UE Škofja Loka.  Vzpostavitev Preventivnega centra ŽIVO in realizacija pilotnega preventivnega programa »Živi ŽIVO- ŽIVLJENJSKE VEŠČINE ODRAŠČANJA« predstavljajo pilotni primer dobre prakse tudi za ostale regije in občine. Operacija zajema celostno reševanje problematike digitalnih tehnologij in išče »zlati most« med preventivno dejavnostjo, digitalno kompetenco, podjetniško in kreativno miselnostjo, upoštevajoč razvojni ritem otrok in mladostnikov (ob pravem času podane vsebine, na pravi način). Iz potrebe po celovitem pristopu projekt zajema vso strokovno javnost z naslova DIGITALNIH TEHNLOGIJ in jih povezuje na eno mesto e-platformo, ki jo bomo tekom projekta na novo razvili skupaj s partnerji.

 

Aktivnosti

Prva faza projekta bo trajala od 1. 9. 2020  do 31.3. 2021, druga faza pa od 1. 1. 2021 do 30.4. 2022.

 

Tekom projekta bomo vzpostavili:

Preventivni center ŽIVO (Breznica pod Lubnikom 14) in vzorčne informacijske

točke v Občinah UE Škofja Loka: Občina ŽIRI, Občina Gorenja vas-Poljane,

Občina Železniki in Občina Škofja Loka, z namenoma ozaveščanja in preventivnega delovanja s konkretnimi rešitvami. Preventivni center ŽIVO zagotavlja:

  • preventivna izobraževanja za digitalne kompetence,
  • strokovna izobraževanja za mentorje in odpiranje novih delovnih mest,
  • praktično poklicno usmerjanje mladostnikov, ki ustvarjalno vodi v razvoj podjetništva,
  • medgeneracijsko sodelovanje,
  • mreženje stroke in povezovanje v na novo tekom projekta razviti platformi (centralizacija in mreža vseh strok za vsebine digitalne zasvojenosti).

Pilotni program poteka v vseh Občinah UE Škofja Loka.

Rezultati

Izvedba operacije bo povečala ozaveščenost lokalnega prebivalstva na celotnem območju LAS loškega pogorja o pomenu  prevencije pred digitalnimi zasvojenostmi s konkretnimi rešitvami in možnostjo prenosa in razvoja pilotnega programa tudi v druge regije. Projekt odločno prispeva k reševanju globalnih izzivov, saj z izvajanjem vsebin s praktičnimi veščinami in znanji – ozavešča in pomembno prispeva k preventivnemu delovanju digitalne zasvojenosti in vzgoji srca.

Kontakti

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren Zavod KRES.