E-nostavno na kolo

Lokalne akcijske skupine povezane v partnerstvo: LAS loškega pogorja, LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS s CILjem, LAS Za mesto in vas

Partnerji na območju LAS loškega pogorja:

 • Razvojna agencija Sora, d.o.o.
 • Občina Gorenja vas – Poljane
 • Občina Škofja Loka
 • Občina Žiri
 • Osnovna šola Jela Janežiča
 • LAS loškega pogorja

Vrednost celotnega projekta:  543.826,04 EUR

Vrednost projekta za območje LAS loškega pogorja: 121.224,86 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za območje LAS loškega pogorja:  86.872,17 EUR

Trajanje projekta: od 1. marca 2019 do 15. januarja 2021

Opis projekta:

Večina območij vključenih v projekt sodelovanja E-nostavno na kolo že razpolaga z različnimi kolesarskimi potmi, ki pa so velikokrat omejene na občinske meje. Poudarek je običajno na izgradnji infrastrukture in označevanju. Število turistov kolesarjev se iz leta v leto povečuje, vendar trenutna ponudba ne zadovoljuje njihovih potreb oziroma potenciali za razvoj kolesarskega turizma še niso izkoriščeni. S projektom Gorenjsko kolesarsko omrežje se kolesarska infrastruktura sicer že povezuje preko občinskih pa tudi regijskih mej, saj prestopa meje statistične regije Gorenjske, vendar še vedno primanjkuje podporne infrastrukture, opreme in vsebin.

Operacija E-nostavno na kolo tako prepoznava potenciale na tem področju in preko investicij v podporno infrastrukturo/opremo na že vzpostavljenih kolesarskih poteh ter dodajanjem vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti.

Operacija tako med drugim predstavlja nadgradnjo turističnih produktov kot je »Gorenjsko kolesarsko omrežje«.

Cilji:

 • ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti
 • spodbujati trajnostno mobilnost
 • spodbujati in razvijati trajnostni turizem
 • izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju
 • boljša opremljenost območij s kolesarsko opremo
 • razvoj novih turističnih proizvodov
 • komunikacija in prenos dobrih praks med sodelujočimi LAS-i.

Aktivnosti:

 • Nakup in montaža opreme
 • Priprava koncepta standardizacije “kolesarjem prijazen ponudnik”
 • Usposabljanje ponudnikov za izboljšanje oz. prilagoditev ponudbe kolesarjem
 • Spodbujanje kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami s predstavitvijo kolesarstva preko promocijskih vsebin kot so izdelava promocijskega filma, zemljevida Gorenjskega omrežja in informacijske table ter z organizacijo predstavitev in dogodkov za širšo javnost ter za otroke, starejše in osebe z motnjami v duševnem razvoju
 • Promocija projekta
 • Prenos znanj in izkušenj med partnerskimi LASi in implementacija pridobljenih znanj na območju posameznega LAS

Rezultati:

 • Vzpostavljeno partnerstvo med vključenimi LASi ter povezovanje in sodelovanje med deležniki in drugimi ciljnimi skupinami iz območij 5 LAS (na območju Gorenjskega kolesarskega omrežja)
 • Kupljena in nameščena kolesarska oprema
 • Koncept standardizacije »kolesarjem prijazni ponudnik«
 • Usposobljeni ponudniki
 • Film o območju LAS loškega pogorja kot kolesarski turistični destinaciji
 • Informacijska tabla s predstavitvijo območje
 • Zemljevid Gorenjskega kolesarskega omrežja
 • Dogodki za spodbujanje kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami in promocijski materiali
 • Raziskava o razvoju uporabe kolesa kot prevoznega sredstva in izvedba potujoče razstave
 • Priročnik za ponudnike gostinskih storitev s predstavitvijo dobrih praks in konceptom standardizacije »kolesarjem prijazen ponudnik«

Kontakti:

 • Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 517 06 07; E: projekti@visitskofjaloka.si
 • Občina Gorenja vas – Poljane, T: 04 51 83 120; E: marjeta.sifrar@obcina-gvp.si
 • Občina Škofja Loka, T: 04 51 12 351; E: milos.bajt@skofjaloka.si
 • Občina Žiri, T: 04 50 50 710; E: gregor.mlinar@ziri.si
 • Osnovna šola Jela Janežiča, T: 04 506 14 11; E: prasnikar@os-jela-janezica.si
 • LAS loškega pogorja, T: 04 51 20 131; E: info@las-pogorje.si