Kolesarska veriga na podeželju

 

Partnerji na projektu: LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS loškega pogorja, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS V objemu sonca, LAS Vipavska dolina, LAS Goričko, LAS Pri dobrih ljudeh, LAS Prlekija, LAS Suhe krajine, LAS Med Snežnikom  in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov,

Partnerji na območju LAS loškega pogorja:

 • Razvojna agencija Sora d.o.o.,
 • Občina Škofja Loka,
 • LAS loškega pogorja.

Vrednost celotnega projekta: 1.666.680,65 EUR

Vrednost projekta LAS loškega pogorja: 84.685,83 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS loškega pogorja: 61.645,64 EUR.

Trajanje projekta: 15.10.2020 do 30.11.2022

Ozadje:

Operacija bo spremenila pojem mobilnosti in dojemanja prostora v okolju, kjer se bodo aktivnosti izvajale. Gre za operacijo povezovanja na območju 12 Lokalnih akcijskih skupin in 29 občin med severno in južno mejo države. Aktivnosti bodo nekaterim območjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij podeželja.

Sama cenovna dostopnost v primerjavi z avtomobilskim prometom bo povečala mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivejšim skupinam na okolju trajen način.

S promocijskimi aktivnostmi, ki so zastavljene na način da bodo imeli veliko odmevnost v medijskem prostoru bomo dosegli, da se bodo kvalitetne medijske vsebine delile med uporabniki brez velikega vložka v medijsko distribucijo.

Z certificiranjem, izobraževanjem o rabi električnih koles ter prenosom dobrih praks z drugih območij se bo zavedanje in ponudba za kolesarje na območju operacije dvignila na novo raven. Posledično se pričakuje povečanje trajnostnega kolesarskega turizma, novih delovnih mest in prepoznavnost območja.

Ob povečanju dostopnosti do naravnih in kulturnih znamenitosti in novemu doživljanju le teh se bo hkrati zmanjšal tudi vpliv na okolje, povečevala se bo učinkovita raba energije, obnovljivih virov in zmanjšale se bodo emisije.

Učinki se bodo multiplicirali tudi s pripravo študije pozitivnih učinkov in povezave že obstoječih materialov z eno dostopno točko spletno in mobilno točko.

Aktivnosti projekta:

 • izdelava študije pozitivnih učinkov operacije,
 • nakup, dobava in montaža opreme za izposojo koles,
 • promocija projekta v lokalnem okolju,
 • prenos dobrih praks in pomoč ponudnikom v lokalnem okolju za pridobitev certifikata »Kolesarjem prijazni ponudnik«,
 • izdelava celostne grafične podobe,
 • dogovor vseh sodelujočih LAS-ov o možnosti enotne registracije uporabnikov oz. korak k stopnji integracije na različnih območjih.

 

Ključni rezultati projekta so:

 • uspešno izvedena in zaključena operacija »KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU«,
 • v aktivnosti vključene osebe iz ranljivih skupin (mladi v šolah, ženske, starejši, brezposelnih),
 • izdelana študija pozitivnih učinkov celotne operacije,
 • izdelava skupne grafične podobe,
 • postavljene 4 izposojevalnice koles na območju LAS,
 • izvedena predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata »kolesarjem prijazni ponudnik«,
 • vzpostavljena nadgradnja aplikacije mobiln.si,
 • integrirani sistemi na enotni platformi z enotno uporabniško izkušnjo,
 • izdelava dveh promocijskih filmov, posneta ena TV oddaja,
 • izdelan promocijski material in zaključni dogodek, izdelana spletna stran,
 • izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji.

 

Kontakti:

 

                   

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS loškega pogorja. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.