Med-O-Vita

 

Partnerji v projektu: LAS loškega pogorja, LAS s CILjem, LAS Mežiške doline in LAG Istočna Istra

V okviru LAS loškega pogorja v projektu sodelujejo:

 • Čebelarsko društvo Škofja Loka,
 • Društvo Sožitje – Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju,
 • Loški muzej in
 • Razvojna agencija Sora.

Vrednost celotnega projekta: 327.584,72 EUR

Vrednost projekta LAS loškega pogorja: 79.954,03 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS loškega pogorja: 59.712,55 EUR

Trajanje projekta: 1. december 2017 – 31. oktober 2019

Cilj

Cilj projekta je predstaviti čebelarstvo skozi turistični produkt in hkrati predstavil kranjsko čebelo, slovensko čebelarstvo ter pomen čebelarstva za ohranjanje okolja in biodiverzitete.

Povzetek

Na območju LAS loškega pogorja deluje Čebelarsko društvo Škofja Loka z več kot 110 letno tradicijo in povezuje čebelarje iz širšega škofjeloškega območja, skrbi za razvoj čebelarjev in čebelarstva ter njihovo druženje. Pred 10 leti so si čebelarji v Brodeh pri Škofji Loki postavili Dom čebelarjev, ki jim predstavlja osnovno infrastrukturo za izvajaje številnih čebelarskih in drugih dejavnosti vezanih na čebelarstvo in širše na podeželje.

Ob preteklih sodelovanjih med Loškim muzejem Škofja Loka in ČD Škofja Loka se je porodila ideja po širšem sodelovanju. Zavedajo se namreč, da je način slovenskega čebelarjenja ter čebelarstvo s kranjsko čebelo nepopisna kulturna in naravna dediščina in tako eden od turističnih potencialov Slovenije zato želijo na tem področju razviti trajno sodelovanje. Projekt Med-O-Vita predstavlja začetni korak s katerim se je vzpostavilo to sodelovanje.

Drugo razvijajoče se sodelovanje tega projekta je vključitev Društva Sožitje – Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, oziroma njihovih varovancev v programe zeliščnega vrta. Zeliščni vrt je Čebelarsko društvo Škofja Loka pred leti postavilo pred Domom čebelarjev v Brodeh in lepo zaokroža njihove dejavnosti. Društvo Sožitje je oblikovalo program za svoje varovance »urejanje in koriščenje zeliščnega vrta« na obstoječem vrtu Čebelarskega društva. Osebam z motnjami v duševnem razvoju je prineslo dodatno možnost udejstvovanja in vključevanja v družbo.

Celoten projekt stremi k izmenjavi izkušenj in znanja ter njihovi implementaciji na območju LAS. Razvili so se novi produkti in storitve, oblikovala in izvajala se je promocija teh novih proizvodov oziroma praks, postopkov in tehnologij, hkrati pa so v aktivnosti vključene tudi ranljive skupine. Vse skupaj pa zaokroža še ozaveščanje lokalnega prebivalstva o varovanju okolja, pomembnosti ohranjanja neokrnjene narave in pomembnosti čebel za okolje, hrano in ljudi. Z doseganjem ciljev je območje LAS loškega pogorja obogateno z novimi sodelovanji, opolnomočenimi posamezniki in okrepljeno in konkurenčno turistično ponudbo.

Aktivnosti

Faza 1 je potekala od 1. december 2017 do 30. junija 2018:

 • srečanje v Labinu decembra 2017;
 • vzpostavitev učne čebelarske poti v Brodeh ob čebelarskem domu;
 • srečanje v Škofji Loki maja 2018.

Faza 2 je potekala od 1. april 2018 do 31. oktobra 2019:

 • vzpostavitev muzeja čebelarstva v čebelarskem domu v Brodeh;
 • vzpostavitev programa za osebe z motnjami v duševnem razvoju na temo zeliščarstva;
 • zasnova in izdelava brošure o uporabi medu v kulinariki;
 • promocija čebelarstva med mladimi;
 • izdelava predstavitvenega kataloga o novi turistični ponudbi;
 • oblikovanje turističnega paketa »čebelar za en dan/eno uro«;
 • srečanje v Idriji oktobra 2018;
 • srečanje v Mežici maja 2019;
 • srečanje v Labinu septembra 2019.

Rezultati

 • Učna čebelarska pot
 • Muzej čebelarstva
 • Program za osebe z motnjami v duševnem razvoju
 • Turistični paket »čebelar za en dan/uro«
 • Obnovitev stikov med ČD Škofja Loka in ČD iz Labina
 • Vzpostavitev sodelovanja s čebelarji iz območij partnerskih LAS

Kontakti

 • Čebelarsko društvo Škofja Loka, T: 041 482 982; e-naslov: info@cebelarji.si
 • Loški muzej; T: 04 517 04 00; e-naslov: info@loski-muzej.si
 • Društvo Sožitje – Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, T: 04 620 80 22; e-naslov: info@sozitje-skofjaloka.si
 • Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 50 60 220; e-naslov: info@ra-sora.si
 • LAS loškega pogorja, T: 04 51 20 131; e-naslov: info@las-pogorje.si

 

 

   
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS loškega pogorja. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.