Zbor članov Društva za razvoj slovenskega podeželja

15. redni zbor članov Društva za razvoj slovenskega podeželja se je letos odvijal v Škofji Loki. LAS loškega pogorja je pomagal pri organizaciji zbora ter skupaj z društvom financiral izvedbo.

Društvo za razvoj slovenskega podeželja vsako leto organizira redni zbor članov, letošnji že 15. po vrsti je potekal v Škofji Loki in LAS ga je pomagal organizirat ter delno sofinanciral. V začetku je zbrane pozdravila tudi predsednica LAS loškega pogorja Ivica Rant, jim zaželela dobrodošlico in uspešno delo še naprej. Poudarila pa je tudi to da se je Društvo za razvoj slovenskega podeželja oblikovalo prav v Škofji Loki.

Člani so na rednem zboru obravnavali poročilo in delo v letu 2018 ter prihajajoče aktivnosti v 2019, dotaknili pa so se tudi problematike črpanja sredstev za CLLD projekte. V nadaljevanju dneva je sledi posvet Lokalnih akcijskih skupin, kjer so najprej predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predstavili nekaj aktualnih novosti in dogodkov, ki se bodo izvedli v letošnjem letu ter problematiko označevanja projektov.

Člane pa smo za konec popeljali še na ogled Rokodelskega centra DUO in Kreativnega centra Kreativnice.