Znani so rezultati 7. javnega poziva LAS 

Na 7. javnem pozivu LAS loškega pogorja je bilo potrjenih šest od osmih prijavljenih operacij:

Skupna vrednost zaprošenih sredstev operacij tako znaša 501.159,88 €.

Vse potrjene operacije se bodo začele izvajati v letošnjem letu, dve operaciji pa sta z aktivnostmi začeli že s 1. februarjem.